Ilmastokirjo » muut artikkelit

Ilmastosoturit Lempäälästä!

Ilmastosoturitoiminta käynnistyi Lempäälän lukiossa syksyllä 2018 vastauksena nuorten keskuudessa aistittuun ympäristöhuoleen.   Ryhmän toiminnan kantavana ajatuksena on keskittyä konkreettisiin ilmasto- ja ympäristötekoihin. Ilmastosoturit ovat esimerkiksi luoneet Virta-kampukselle ruokahävikkiryhmän, jonka ansiosta 800 ihmisen yksikössä hävikki on olematonta huolehtineet lajittelu- ja kierrätysasioista keränneet roskia koonneet ympäristöaiheista tietoa eri somekanaviin tehneet noin viisikymmentä kouluvierailua ympäri maan   Ryhmä […]


Yritykset, Glasgow´n kokous ja ilmastopäätösten tekeminen

Aliina ja Helmi kysyivät – tässä vastaukset. Vastaukset ovat eri tahojen näkemyksiä keskustelua ja omakohtaista tiedonhankintaa varten. Vastaus 1 Miksi yritysten on niin vaikea kantaa vastuu ympäristöasioissa, vaikka niillä on paljon valtaa? Ei yrityksillä ole vaikeaa kantaa vastuuta ilmastosta ja ympäristöstä, päinvastoin! Toisaalta juuri ilmastonmuutoksen torjunta on suomalaisille yrityksille kannattavaa bisnestä, kasvavassa määrin. Yrityksissä kehitetään […]


Perusasiat pähkinänkuoressa

Ilmakehä pidättää auringosta säteilevää lämpöä. Jos kaikki auringosta tuleva lämpö säteilisi takaisin avaruuteen, maapallolla ei voisi elää, koska maapallolla olisi liian kylmä. Ihmisen toiminta on lisännyt hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Nämä kasvihuonekaasut saavat ilmakehän pidättämään enemmän lämpöä kuin ennen. Kasvihuonekaasujen määrä kasvaa ilmakehässä fossiilisten polttoaineiden polttamisen takia. Fossiiliset polttoaineet tarkoittavat mm. öljyä, hiiltä […]


Ekaksi: Ilmastonmuutosta voidaan hillitä

Ihmisen toiminta lämmittää tällä hetkellä maapallon ilmastoa. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on lisännyt hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Nämä kasvihuonekaasut saavat ilmakehän pidättämään enemmän lämpöä kuin ennen. Ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin hillitä riittävästi! Keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat jo olemassa Maailman valtiot voivat sitoutua toimiin, joilla kunkin maan päästöjä vähennetään paljon. Ilmaston kuormittamiselle voidaan säätää veroja ja […]


Kolmanneksi: Se muutos

llmastonmuutosta voidaan vielä hillitä tehokkaasti. Paine tehokkaille toimille kasvaa koko ajan. Järjestöt, koululaiset ja monet puolueet sekä tavalliset ihmiset vaativat yhä tehokkaampia ilmastotoimia maailman päättäjiltä. Päättäjät voivat ilmastopoliittisin päätöksin muuttaa kehityksen suunnan Verot ja maksut, uusien tekniikoiden tukeminen, yhteiskunnan kehittäminen esimerkiksi liikenteen ja energiantuotannon osalta, säännöt ja standardit ovat heidän työkalujaan. Ilmastonmuutoksen hillinnässä auttavat uudet […]


Toiseksi: ilmastotunteet

On ihan luonnollista, että uutiset ilmastonmuutoksesta aiheuttavat kielteisiä tunteita ja ahdistustakin. On totta, että ilmastonmuutos voi aiheuttaa vakavia ongelmia, ellei sen torjumiseksi ryhdytä pian tehokkaisiin toimiin. Ilmastotunteet ovat yleisiä. Monet ihmiset tuntevat huolta ja ahdistusta. Mutta ilmastotunteita kannattaa käsitellä eikä niiden kanssa tarvitse jäädä yksin. Ilmastotoimia tehdään Ilmastonmuutosta torjuvat toimenpiteet ovat aikuisten vastuulla. Aikuiset ottavat […]


Lähteitä ja lisätietoja

Ilmastonmuutosta koskevien artikkeleiden lähteet ja lisälukemista. Ilmastonmuutoksen torjumisen kysymyksiä. Erinomainen artikkeli Tampereen yliopiston ja ammattkorkeakoulun verkkojulkaisussa. WWF:n infopaketti ilmastonmuutoksesta Ilmatieteen laitoksen, SYKE:n ja Aalto-yliopiston Ilmasto-opas. Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Open ilmasto-opas. Kattava verkkokonaisuus ilmastonmuutoksesta. Uusiutuvan energian kulutus kasvaa. Ylen uutinen. Ilmastonmuutos ja energia. Biologian ja maantieteen opettajien liiton aineisto. Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas energiantuotannosta. Haastattelu. […]


Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymykset ja vastaukset. Mielipiteet ja palaute. Kysymys 1. Mitä tehdään, jos päästään siihen tilanteeseen, että napapiiri on sulanut lähes kokonaan? Onko jotain varasuunnitelmaa/varasuunnitelmia, jos näin pääsee käymään? VASTAUS A: Jos maapallo lämpiäisi niin paljon, että napajäätiköt ja tundra olisivat sulaneet, ihmiskunta olisi jo aikamoisissa ongelmissa. Onneksi tämän skenaarion toteutumisista voidaan vielä ehkäistä. Kuvailemassanne tilanteessa viimeinen […]


Opettajalle

Ilmastokirjon Suora linja palvelee ilmasto-opetuksen kysymyksissä. Me hankimme vastaukset opetuksessa esiin tulleisiin vaativiinkin kysymyksiin ikätasoisesti. Etsimme asiantuntijan, joka osaa antaa luotettavaa tietoa. Ilmastokirjo auttaa järjestämään yhteyksiä. Kouluvierailut. Yhteydet järjestöihin ja muihin toimijoihin. Yhteydet yrityksiin. Ilmastokirjo välittää lasten ja nuorten mielipiteet ja vaatimuksetkin päättäjille ja hankkii niihin palautteen. Tarvittaessa dialogi voi jatkua. Ilmastokirjo luo yhteyksiä yrityksiin […]


Kulutus, kauppa ja ilmastonmuutos

Ilmastokirjo kokosi yhdessä keskolaisten kanssa tietopaketin kaupan ja päivittäistavaroiden ilmastoystävällisyydestä ja vastuullisuudesta – ne kulkevat usein käsi kädessä. Kotitalouksien osuus kulutuksen ilmastopäästöistä on kaksi kolmasosaa Kotitalouksien kulutus on ilmastonmuutoksen kannalta iso asia. Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Kulutukseen perustuvista ilmastokaasupäästöistä kotitalouksien osuus on noin […]