Ekaksi: Ilmastonmuutosta voidaan hillitä
Ilmastokirjo » muut artikkelit » Ekaksi: Ilmastonmuutosta voidaan hillitä

Ekaksi: Ilmastonmuutosta voidaan hillitä

Ihmisen toiminta lämmittää tällä hetkellä maapallon ilmastoa. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on lisännyt hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Nämä kasvihuonekaasut saavat ilmakehän pidättämään enemmän lämpöä kuin ennen.

Ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin hillitä riittävästi!

Keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat jo olemassa

Maailman valtiot voivat sitoutua toimiin, joilla kunkin maan päästöjä vähennetään paljon.

Ilmaston kuormittamiselle voidaan säätää veroja ja muita esteitä, jotka ohjaavat energiantuottajat ja teollisuuden ottamaan käyttöön ilmastoystävällisiä tekniikoita ja menetelmiä. Haitallisten tuotantotapojen saamia tukia voidaan poistaa.

Kaikkein tärkeintä on muuttaa energiantuotanto ilmastoystävälliseksi.

Myös maatalouden ja liikenteen ja aiheuttamia päästöjä voidaan vähentää tuntuvasti.

Metsien ja muun kasvuston alaa voidaan lisätä ja kasvattaa niiden kykyä sitoa ilmakehästä hiiltä.

Kulutusta voidaan järkeistää ja maapallon resursseja käyttää yhä viisaammin.

Se on mahdollista

Esimerkiksi Suomessa päästöt ovat vähentyneet kolmanneksella vuoteen 1990 verrattuna. Ja Suomessa uusiutuvien energiamuotojen käyttö ylitti ensi kertaa vuonna 2020 fossiilisten polttoaineiden kulutuksen.

Myös EU:n päästöt olivat vuonna 2019 noin 28 prosenttia vuoden 1990 päästöjä pienemmät.

Yritykset muuttavat omaa toimintaansa ilmastoystävällisemmäksi. Investointeja ilmastoystävällisiin tekniikoihin tehdään yhä enemmän. Myös muun muassa kunnat ja kaupungit tekevät omia toimiaan.

Ilmastomuutoksen vakavimmat seuraukset voidaan yhä estää!

Kansainväliset sopimukset jumittavat

Kansainvälinen sopiminen nopeista toimista sen sijaan ei ole edistynyt riittävän tehokkaasti.

Kysymys oikeudenmukaisesta päästövähennyksien jakamisesta on kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden iso asia, ja kaikki maat lähestyvät asiaa omista lähtökohdistaan. Periaatteista ei vielä ole sovittu.

Onko suurin vastuu mailla, jotka nyt aiheuttavat eniten päästöjä? Entä niiden vastuu, jotka ovat historiassa aiheuttaneet eniten päästöjä? Miten niissä maissa tulisi tehdä, joissa päästöt kasvavat nopeasti, mutta ihmiset elävät köyhemmissä oloissa kuin länsimaissa?

Energia on iso asia

Ihmiskunta lisää tällä hetkellä kaiken aikaa ilmakehän kasvihuonekaasujen määrää. Maailmanlaajuiset kasvihuonekaasupäästöt ovat 2010-luvulta alkaen nousseet vuosittain noin 1,5 prosenttia. Kiinan päästöt ovat yksittäisten maiden päästöistä suurimmat, ja maan polttoperäiset CO2-päästöt olivat vuonna 2018 lähes viisinkertaiset vuoden 1990 päästöihin nähden. Toiseksi suurimmat päästöt tulevat Yhdysvalloista, jonka päästöt olivat vuonna 2019 kaksi prosenttia vuoden 1990 päästöjä suuremmat.

Muutokset energian käytössä vaikuttavat merkittävästi kasvihuonekaasupäästöihin, sillä valtaosa päästöistä on peräisin energiasektorilta. Maailmanlaajuisesti vain 15 prosenttia energiasta tuotetaan ydinvoimalla tai uusiutuvilla energiamuodoilla, loppu tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla.

Päätöksiä!

Tähän täytyy tulla muutos tai ilmastonmuutoksen vaikutukset käyvät tulevaisuudessa kestämättömiksi. Kehittyvissä maissa päästöt kasvavat nopeimmin, kun taas monissa teollisuusmaissa päästöjen kasvu on tasoittunut tai päästöt ovat lähteneet laskuun 2000-luvulta lähtien

Toistaiseksi ilmoitetut päästövähennystavoitteet ja -toimet eivät riitä rajoittamaan lämpötilan nousua 1,5 asteeseen. Se on raja, jonka ylittäminen voi johtaa liian vakaviin seurauksiin.

Vielä ei ratkaisevia askeleita ole otettu. Tämä on asia, josta muun muassa Greta Thunberg ja monet ilmastoliikkeet jatkuvasti muistuttavat maailman johtajia.

Tärkeä asia on silti, että maailman päättäjät voivat ratkaista ilmastokriisin!

Tämän tekstin lähteet ja lisätietoja on kerätty omalle sivulleen.