Toiseksi: ilmastotunteet
Ilmastokirjo » muut artikkelit » Toiseksi: ilmastotunteet

Toiseksi: ilmastotunteet

On ihan luonnollista, että uutiset ilmastonmuutoksesta aiheuttavat kielteisiä tunteita ja ahdistustakin. On totta, että ilmastonmuutos voi aiheuttaa vakavia ongelmia, ellei sen torjumiseksi ryhdytä pian tehokkaisiin toimiin.

Ilmastotunteet ovat yleisiä. Monet ihmiset tuntevat huolta ja ahdistusta.

Mutta ilmastotunteita kannattaa käsitellä eikä niiden kanssa tarvitse jäädä yksin.

Ilmastotoimia tehdään

Ilmastonmuutosta torjuvat toimenpiteet ovat aikuisten vastuulla. Aikuiset ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti, ja koko ajan tehdään sopimuksia ja etsitään tietä eteenpäin. Maailmassa tapahtuu siis hyviä asioita. Positiiviseen ajatteluun on aihetta.

Myötätunto

Myötätunto on tärkeä asia. On myös hieno asia kokea maailman asiat tärkeiksi ja joskus liiankin voimakkaasti. Se kuuluu nuoruuteen – ja kirjallisuudessa ja elokuvissa se on tärkeä teema.

Myös monet uskonnot ja filosofiset suuntaukset pitävät myötätuntoa muita olentoja ja elävää maailmaa kohtaan tosi arvokkaana. Myös itseään kohtaan saa tuntea myötätuntoa: nämä asiat ovat huolestuttavia, mutta minä en ole yksin vastuussa.

Yhteinen kokemus

Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Siksi myös kokemusten jakaminen on arvokasta tunteiden käsittelemiseksi. Keskusteleminen ja ajatusten ja tunteiden jakaminen auttaa meitä kaikkia yhdessä.

Ilo

Toivo ja ilo ovat sallittuja: kaikki ei suinkaan ole menetetty, maailmassa on paljon hyviä ja iloisia asioita. Ilmastonmuutos ei siis ole hävittänyt mukavia asioita maailmassa. Itselleen saa antaa luvan iloita ja nauttia niistä. Hyvät asiat ovat yhtä arvokkaita kuin ilmastoon liittyvät kielteiset tunteet.

Puhutaan ja jaetaan

PUHU kavereiden kanssa, vanhempien kanssa jo opettajien kanssa. Myös koulun kuraattorin tai koulupsykologin kanssa voi jutella. Ja muidenkin luotettavien aikuisten kanssa. On aikuisten tehtävä tukea lapsia ja nuoria ja luoda heille turvallisuuden tunteita myös ilmastokysymysten osalta.

Kun omat tunteensa ja ajatuksensa tuo esille ja pukee sanoiksi, niitä on usein helpompaa käsitellä. Myös esimerkiksi kuvien tekeminen tai omien tekstien tekeminen on usein arvokasta.

Voit myös kirjoittaa meille, me vastaamme kaikkiin sinua tai vaikka koko luokkaa askarruttaviin asioihin:
suoralinja@opinkirjo.fi