Ilmastokirjo » Etusivun osiot » Suora linja: aineistopankki

Suora linja: aineistopankki

Ilmastokoulun Suoran linjan aineistoja

Nämä aineistot on laadittu ilmastonmuutosta koskevien kysymysten ja mielipiteiden sekä päättäjille lähetettävien viestien ja kirjeiden laatimisen tueksi.

Aineistot johdattavat ilmastonmuutoksen kysymyksiin. Tekstiaineistot on tarkoitettu erityisesti opettajan taustatiedoksi.

Kokonaisuudesta voidaan valita ja leikata sopivat sisällöt työskentelyä varten. Paljon lisää materiaaleja ja virikkeitä löydät Open työkalupakista.

Ohjeita kysymysten, kirjeiden, aloitteiden ja mielipiteiden lähettämiseksi.

Joroisten nuoret ja ilmasto -hanke

Joroisten yhtenäiskoulun käyttöön on valmistunut ympäristökäsikirja ohjaamaan kouluarkea ympäristöystävällisemmäksi. Alla on koottuna tiivistetysti tärkeimmät kohdat ympäristökäsikirjasta.

Koulun ympäristötoimet koostuvat ympäristötoimien tason arvioinnista tiedottamisesta, sivistystyöstä, jätteiden synnyn ehkäisystä ja kulutuksen vähentämisestä. Johto kerää joka vuosi kyselyllä ehdotuksia paremmista ympäristötoimista oppilailta, henkilökunnalta ja vanhemmilta. Ympäristötavoitteet ja päämäärät päivitetään säännöllisesti vuosisuunnitelmaan. Johto viestiin yhteisistä toimintatavoista ja tavoitteista henkilökunnalle koulun kokouksissa. Lisäksi henkilökunta viestii ilmastoon ja ympäristöön liittyvistä teemapäivistä ja aloitteista oppilaille ja vanhemmille.

Opetuksen sisällössä korostuvat:

  • Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on tieteellisesti todennettu ilmiö.
  • Aina kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan kriisistä.
  • Aina kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan vaikuttamisesta.

Ympäristökäsikirjaan on myös kirjattu kohdat opettajien täydennyskoulutukseen ja oppilaskuntatoimintaan liittyen. Lisäksi ympäristökäsikirjaan kirjattiin merkinnät lukiolaisille tarjottavista ilmastonmuutoskursseista, joita on ansiokkaasti kehitetty muun muassa Ilmastonmuutos lukioihin hankkeessa Ilmastonmuutos lukioihin. Jätteiden osalta noudatetaan jätehierarkiaa. Syksystä lähtien seitsemäsluokkalaiset kiertävät siivoojien kanssa tutustumassa kierrätyksen ja arvioimassa jätteiden määrää.

Johtavana ajatuksena käsikirjassa oli se, että opettajien ja muun henkilökunnan työmäärä ei lisäänny. Haluttin, että ympäristö- ja ilmastoasiat käsitellään koulukeskuksen kokouksissa ilman erillisiä ilmastokokouksia.

Koulun ympäristökäsikirja latautuu tästä (pdf).

Ilmastonmuutos ilmiönä

Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa sisältää perusasiat tiiviisti.

Johdatus ilmastonmuutokseen on laajempi katsaus ilmastonmuutoksen kysymyksiin ja sen hillitsemiseen.

Kuinka voimme vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Kohti hiilineutraalia maapalloa – miten voimme vaikuttaa? sisältää yleisiä näkökohtia ilmastonmuutokseen liittyvästä vaikuttamisesta ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.

Ryhdy ilmastovaikuttajaksi! on yhteistyössä ympäristöjärjestö Natur och Miljön kanssa tuotettu materiaali vaikuttamisen kanavista.

Vaikuttamista koskeva dia-aineisto (pdf)

Vaikuttamista koskeva dia-aineisto (ladattava ppt-tiedosto)

Ruoantuotannon ja ruokavalion kysymyksiä

Miksi Ilmastokirjo? Miksi elintarviketuotanto? on Ilmastokirjon aktiivin, Hilla Nuoliojan näkemys ilmastonmuutokseen liittyvästä ruokakeskustelusta.

Tietopaketti ruokavalion ja maatalouden kysymyksistä erityisesti suomalaisesta näkökulmasta.

Koululaisryhmämme vierailivat Valion pääkonttorissa vuonna 2020. Tämän yhteistyön esiin nostamia teemoja käsitellään dia-aineistossa, josta voi poimia dioja myös luokkatyöskentelyä varten. Ppt-muodon muistiinpanoja-kentässä myös täydentävää tietoaineistoa.

Diaesitys ruoantuotannon ilmastokysymyksistä (pdf)

Diaesitys ruoantuotannon ilmastokysymyksistä (ladattava ppt-tiedosto)

Kaupan ja kulutuksen teemoja

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja vastuullisuuden kysymykset liittyvät usein yhteen. Olemme koonneet yhdessä keskolaisten kanssa näköaloja kulutuksen, kaupan ja ilmastonmuutoksen kysymyksistä. Johdatuksen aiheeseen kulutus, kauppa ja ilmastonmuutos.

Koululaisryhmämme vieraili K-ryhmän pääkonttorissa vuona 2020. Tämän yhteistyön esiin nostamia teemoja käsitellään dia-aineistossa, josta voi poimia dioja myös luokkatyöskentelyä varten.

Diaesitys kaupan ja kulutuksen teemoista (pdf)

Diaesitys kaupan ja kulutuksen teemoista (ladattava ppt-tiedosto).