Opettajalle
Ilmastokirjo » muut artikkelit » Opettajalle

Opettajalle

Ilmastokirjon Suora linja palvelee ilmasto-opetuksen kysymyksissä.

Me hankimme vastaukset opetuksessa esiin tulleisiin vaativiinkin kysymyksiin ikätasoisesti. Etsimme asiantuntijan, joka osaa antaa luotettavaa tietoa.

Ilmastokirjo auttaa järjestämään yhteyksiä. Kouluvierailut. Yhteydet järjestöihin ja muihin toimijoihin. Yhteydet yrityksiin.

Ilmastokirjo välittää lasten ja nuorten mielipiteet ja vaatimuksetkin päättäjille ja hankkii niihin palautteen. Tarvittaessa dialogi voi jatkua.

Ilmastokirjo luo yhteyksiä yrityksiin ja muihin toimijoihin. Haluaisitteko vierailla jossakin yrityksessä, järjestössä tai muun tahon luona? Me järjestämme. Täältä löydät esimerkkejä toiminnastamme.

Jo esitetyt kysymykset vastauksineen on kerätty omalle sivulleen.

Vastaamme myös kaikkiin muihin kysymyksiin ja toiveisiin. Kirjoittakaa siis osoitteeseen suoralinja@opinkirjo,fi.

Meille voi kirjoittaa henkilökohtaisesti tai yhdessä ilmastotunteista ja -ajatuksista. Vastaamme asiantuntijoiden avulla myös tällaisiin teemoihin.

Kysymysten lisäksi oppilaat voivat esittää aloitteita, ehdotuksia ja vaatimuksiakin eri alojen päättäjille. Myös oppilaiden kannanottoihin hankimme vastauksen ja palautteen.

Kysymysten, ehdotusten ja mielipiteiden muotoa tai sisältöä ei ole tarkoin rajattu. Kokoava teema on ilmastonmuutos ja sen hillintä. Napakat ja poleemisetkin lähestymistavat ovat sallittuja.

Autamme oikeiden tahojen tavoittamisessa.

Kerromme, missä päätetään mistäkin asiasta

Autamme löytämään vaikuttamisen oikean kanavan

Välitämme myös yhteyksiä ja ehdotuksia ympäristöjärjestöihin, puolueiden nuorisojärjestöihin ja asiantuntijoille! 

suoralinja@opinkirjo.fi