Kolmanneksi: Se muutos
Ilmastokirjo » muut artikkelit » Kolmanneksi: Se muutos

Kolmanneksi: Se muutos

llmastonmuutosta voidaan vielä hillitä tehokkaasti. Paine tehokkaille toimille kasvaa koko ajan. Järjestöt, koululaiset ja monet puolueet sekä tavalliset ihmiset vaativat yhä tehokkaampia ilmastotoimia maailman päättäjiltä.

Päättäjät voivat ilmastopoliittisin päätöksin muuttaa kehityksen suunnan

Verot ja maksut, uusien tekniikoiden tukeminen, yhteiskunnan kehittäminen esimerkiksi liikenteen ja energiantuotannon osalta, säännöt ja standardit ovat heidän työkalujaan.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä auttavat uudet tekniikat ovat koko ajan yhä kannattavampia sijoituskohteita. Näin talouden mekanismitkin auttavat kestävämpää tulevaisuutta rakennettaessa.

Myös esimerkiksi kunnat ja muut yhteisöt sekä ihan tavalliset ihmiset ovat muuttamassa toimintaansa yhä kestävämmälle pohjalle.

Monia asioita tapahtuu jo, vaikka kansainvälinen ilmastopolitiikka onkin vielä liian tehotonta. Greta Thunberg on oikeassa: maailma ei ole tehnyt tosi toimia päästöjen vähentämiseksi.

Monet uskovat silti, että muutoksen uudet suunnat vahvistuvat piankin.

Uutta luvassa

Suuria uudistuksia on luvassa.

 • Energiantuotannossa siirrytään yhä enemmän uusiutuviin energianlähteisin kuten tuuli- ja aurinkovoimaan. Liikenne uudistuu ympäristöystävällisemmäksi.
 • Teknologiaa ilmastonmuutosta vastaan kehitetään, esimerkiksi hiilen talteenottamiseksi. Tämä tarjoaa  uusia mahdollisuuksia muun muassa yrityksille.
 • Monien ammattien käytännöt uudistuvat – tästä esimerkkinä vaikkapa maatalous, jossa viljelijät kehittävät ilmastoystävällisempiä viljelytapoja.
 • Yrityksiltä vaaditaan ilmastovastuullisuutta niiden kaikessa toiminnassa.
 • Teollisuudessa ja tavaroiden tuotannossa uudistetaan energiankäyttöä kestäväksi ja vähennetään päästöjä. Samalla luonnonvarojen käyttöä vähennetään.
 • Kierrätys yleistyy ja kulutustottumukset muuttuvat.
 • Matkailu muuttuu: Voihan olla, että tulevaisuudessa matkustetaan nykyistä paljon vähemmän ja ulkomaanmatkat ovat pidempiä, jota lentoliikenteen päästöt vähenevät. Lähimatkailu, lähiluonto ja kotimaan matkailu tulevat tärkeämmiksi.
 • Asumisessa energian säästäminen tehostuu ja lähiyhteisöt ja kunnat pyrkivät kohti hiilineutraaliutta.
 • Koulu muuttuu. Ilmastonmuutosta käsitellään yhä enemmän, koulun omia toimintoja parannetaan ja totta kai, vaikkapa kouluruokailusta keskustellaan.
 • Elämäntapammekin ehkä muuttuu niin, että ilmaston kannalta vahingollista kulutusta vähennetään. Ilmastonmuutoksen hillitseminen voi vaatia muutoksia elämäntapaamme.
 • Politiikassa ja kansainvälisissä suhteissa ilmastonmuutoksen hillitseminen tulee yhä polttavammaksi asiaksi.
 • Tekoja voi tehdä askel kerrallaan. Se on kuitenkin varmaa, että kaikkia tarvitaan työhön mukaan.

(Sitra on julkaissut fiksun listan Sata arjen tekoa.)

Omia ilmastotekoja voi hahmottaa vaikka seuraavaan tapaan: