Tietoa ilmastonmuutoksesta
Ilmastokirjo » Open työkalupakin sisältö » Tietoa ilmastonmuutoksesta

Tietoa ilmastonmuutoksesta

Open työkalupakin tieto-osioon on koottu tietoa opettajalle ja linkkejä tiedonhakuun esimerkiksi tutkivan oppimisen tarpeisiin.

Tietoa opettajalle

Ilmastonmuutoksen perusteet lyhyesti

Truth in ten on Al Goren tuottama video, jolla hän esittelee tiiviisti ilmastonmuutoksen syitä, seurauksia ja hillitsemiskeinoja. Al Goren viesti: ”Ilmastonmuutos vaatii nopeita toimia, mutta ratkaisuja on olemassa.” Esityksen diat ovat ladattavissa Climate Reality Projectin sivustolta. Hanke on tuottanut myös ilmastopuhujan tietopaketin.

Käytännön oppaita ja vinkkejä

 • Pieni opas ilmastokasvatukseen sisältää pohdintaa siitä, kuinka ilmastoasioita lasten ja nuorten kanssa tulisi käsitellä sekä tominnallisia aktiviteetteja oppituntikäyttöön. Ruotsiksi: Lilla klimatfostransguiden. Vihreä lippu ja ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi 2019.
 • Yhteinen maapallo on kasvattajan opas globaaliin ymparistokasvatukseen sisältää myös ilmastonmuutokseen liittyviä vinkkejä. Opas ja sen tehtävät ohjaavat tutustumaan maapallon monimuotoisuuteen, hahmottamaan ihmisen osaa globaaleissa vaikutusten ketjuissa ja pohtimaan, kuinka yhdessä voidaan toimia yhteisen maapallon suojelemiseksi myös tuleville sukupolville. Oppaasta on omat versionsa varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen ja peruskouluun. Ruotsiksi: Vårt gemensamma jordklot. Vihreä lippu ja ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi 2015.
 • Terve elämä -opas käsittelee esimerkiksi ruokaan ja liikkumiseen liittyviä valintoja, jotka ovat hyväksi niin ihmisen kuin ympäristön hyvinvoinnille. Materiaali soveltuu kaikille kasvattajille päiväkodeista yläkouluun ja lukioon. Oppaan lopussa on toimintavinkkiosio, johon on koottu valmiita ideoita opetukseen eri-ikäisten kanssa. Vihreä lippu ja ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi 2015.
 • Sivulla Kiertotalousopetusta kaikille kouluasteille on ideoita opetukseen ja tietoa täydennyskoulutuksesta. Sitra.
 • Sivu 7 vinkkiä: Näin opetat koulussa ilmastokriisin taklaamisessa tarvittavaa kiertotaloutta sisältää käytännön vinkkejä opettajille. Sitra.

Tausta-aineistoa

 • Luovasti luonnonvaroista -sivusto on suunniteltu opettajan tausta-aineistoksi tukemaan luonnonvara-asioiden käsittelyä. Myös oppilas voi käyttää sivustoa tietolähteenään. Tasoltaan teksti on suunnattu lukio- ja yläasteikäisille. Ilmastonmuutos kytkeytyy luonnonvaroihin ja kysymykseen siitä, mitä luonnonvaroja käytetään ja millaisin seurauksin. Sivustolla on runsaasti linkkejä lähteisiin, joista saa lisätietoa esimerkiksi energiantuotannosta ja rakentamisesta. OPH.

Avoin kurssi ilmastonmuutoksesta

 • Ilmasto.Nyt on kaikille avoin kurssi Helsingin yliopiston MOOC-alustalla. Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen monialainen kokonaisuus. Kurssilla käsitellään ilmastonmuutoksen syitä, ilmastojärjestelmän toimintaa ja odotettavissa olevia muutoksia sekä ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Kurssin sisältöjä pääsee katsomaan vierailijana kirjautumatta opiskelijaksi. Materiaali soveltuu käytettäväksi myös lukioissa ja antaa opettajalle hyvät taustatiedot ilmastonmuutoksesta. Sisältää opettajan oppaan.

Avoin kurssi kestävästä kehityksestä

 • Johdatus planetaariseen hyvinvointiin on Jyväskylän yliopiston kaikille avoin MOOC-kurssi. Kurssi on suunnattu jokaiselle ihmisen ja planeetan hyvinvoinnista kiinnostuneelle, toiselta asteelta korkeakouluun ja työelämän tarpeisiin. Pohjakoulutusvaatimuksia ei ole. Kurssilla perehdytään globaaleihin ympäristöllisiin kriiseihin (ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen), niiden syihin ja historiallisiin kehityspolkuihin sekä tutustutaan kansainvälisiin kestävää kehitystä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskeviin sopimuksiin, kestävän kehityksen globaaleihin haasteisiin sekä monitieteiseen planetaarisen hyvinvoinnin (engl. planetary well-being, PW) käsitteeseen.

Miten keskustella lasten kanssa ilmastonmuutoksesta?

Tiedonhakuun

Näillä pääset alkuun

 • Open ilmasto-oppaassa on tietoa ilmastonmuutoksesta oppiaineittain jaoteltuna.
 • Meidän planeettamme, meidän tulevaisuutemme. Yhdessä ilmastonmuutosta torjumaan. EU:n julkaisema nuorille suunnattu interaktiivinen oppimisalusta ilmastonmuutoksesta. Saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi sekä kaikilla muilla EU-kielillä.
 • Carbon map on interaktiivinen kartta, jonka avulla voi tutkia esimerkiksi väestön, varallisuuden, kasvihuonekaasupäästöjen ja kulutuksen jakautumista maailmalla. Kartan ovat tehneet Duncan Clark ja Robin Houston Maailmanpankin kilpailuun Apps for Climate. Englanninkielinen.

Laajasti ilmastonmuutoksesta

 • ilmasto-opas.fi on Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen ylläpitämä sivusto, joka kokoaa yhteen osoitteeseen käytännönläheistä, tutkittua ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Sisältää perustietoa aiheeseen perehtymiseen sekä ajankohtaisia uutisia esimerkiksi alan tutkimuksesta. Sisältöä on myös ruotsiksi.
 • Websida med fakta om klimat, samt aktuella rapporter. Naturskyddsföreningen i Sverige.

Asiantuntijat vastaavat

 • KysyIlmastosta.fi-palvelussa asiantuntijat vastaavat käyttäjien jättämiin kysymyksiin. Hakutoiminto helpottaa kysymysten löytämistä. Palvelun ovat toteuttaneet Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopiston Ilmakehä- ja geotieteiden tutkimuskeskus INAR. Kysymyksiä voi selata rekisteröitymättä, mutta kysymyksen jättämiseen vaaditaan rekisteröityminen. Kysy ilmastosta -hanke on käynnissä kesäkuusta 2018 toukokuun 2020 loppuun.

Hiilijalanjälki ja konstit sen keventämiseen