Ilmastokirjo toimii
Ilmastokirjo » Etusivun osiot » Ilmastokirjo toimii

Ilmastokirjo toimii

Ilmastokirjo vie koululaisia tapaamaan yrityspäättäjiä ja yhteiskunnallisia toimijoita, jotka työskentelevät ilmastomuutoksen torjumiseksi. Avaamme ovia sinne, missä ilmastonmuutosta ratkaistaan. Yhteistyöstä syntyy kokemusvideoita ja oppimiskokonaisuuksia, joita voi hyödyntää ilmasto-opetuksessa.

Tässä osiossa:

Kohtaamisia, kokemuksellisuutta ja vaikuttamista

Tule mukaan hankkimaan uutta tietoa ilmastonmuutoksesta. Tarjolla on yritysvierailuja, yhteydenpitoa ja dialogia asiantuntijoiden kanssa sekä ideoiden ja kysymysten esittämistä yrityksille. Ilmastokirjon ytimessä on nuorten ääni: tuomme esiin sen, mikä nuorille on tärkeätä. Ilmastokirjo ei kaihda haastaviakaan kysymyksiä. Sana on vapaa!

Yhteistyön tavoitteena on osaltaan lievittää ilmastoahdistusta, kun lapset ja nuoret saavat tutustua niihin keinoihin ja tavoitteisiin, joilla ilmastonmuutosta Suomessa ja maailmanlaajuisesti torjutaan.

Monialaisia sisältöjä

Vierailujen tietosisällöt voidaan kytkeä tiiviisti uuden opetussuunnitelman ja eri aineiden sisältötavoitteisiin. Toiminta sopii useimpiin oppiaineisiin biologiasta kemiaan, terveystiedosta historiaan.

Luokassa voidaan ensin tehdä esitöitä, sitten hankkia ensikäden tietoa yhteistyön kautta ja sitten tiivistää oleellinen materiaaleiksi, jotka julkaistaan Ilmastokirjon sivuilla. Näin tieto ja käytännön kokemukset kerääntyvät.

Yhteiseen tiedonhakuun on materiaaleja esimerkiksi Ilmastokirjon Open työkalupakin osioissa Tietoa ilmastonmuutoksesta ja Ajatukset rullaamaan.

Oppilaiden kysymyksiä

Mikä on hiilijalanjälki? Miten yritykset vähentävät omia päästöjään? Millaisia keinoja on kehitteillä? Ovatko yritykset tosissaan? Miten kuluttajien mielipiteet vaikuttavat? Mitä yritysvastuu on? Millainen on tulevaisuuden ruokavalio?

Peruskoululaiset Keskolla

Helsinkiläisen ala-asteen oppilaat vierailivat Keskolla

Tärkeinä kysymyksinä nousivat esiin ruokavalion asiat, uudet kasvispohjaiset ruokavaihtoehdot, energian säästäminen koko ruoan toimitusketjun ajan sekä pakkaukset.

Tässä kaupan keskusliikkeet ovat avainasemassa – onhan suuren keskusliikkeen hiilijalanjälki maamme koko hiilijalanjäljestä noin prosentin luokkaa.

K-akatemian koekeittiössä oppilaat ovat kokoontuneet ison saarekkeen ääreen.

Koululaisia K-kampuksella maistelemassa kasvistuotteita.

Mikä siis neuvoksi? Fiksut pakkaukset, kierrätys, monipuolinen ruokavalio. Energiatehokkaat myymälät ja ruokahävikin vähentäminen. Harkittu kuluttaminen.

Tehtävää on paljon, ja kaupan toiminta läpäisee koko yhteiskunnan. Oppilaat kysyivät, asiantuntijat vastasivat. Oppilaat pääsivät tutustumaan myös koekeittiön toimintaan ja näkivätpä he Mitä tänään syötäisiin -spotin kuvauksetkin.

Saimme muun muassa tietää, että kasvipohjaisten elintarvikkeiden myynti kasvaa juuri nyt räjähdysmäisesti eikä tuote- ja reseptikehitys ole pysyä perässä. Siksi hyvät ideat ja lasten ja nuorten mielipiteet ovat tärkeitä.

Tästä K-kampuksella keskusteltiin

Millaista kasvisruokaa haluamme syödä tulevaisuudessa? Miten päivittäistavarakaupan kuljetuksissa voidaan säästää. Millainen on tulevaisuuden hiilineutraali vähittäiskauppa? Miten kasvisruoasta voidaan tehdä herkullista ja hyvää? Miksi monipuolinen ateriointi on tärkeätä? Miksi uusiakin ruokalajeja kannattaa maistaa? Milloin kauppoihin saadaan parempia kasvispitsoja?

Lukiolaiset Valiolla

Kysymys liha- ja maitotuotteista on keskustelun kohteena juuri nyt. Tämä tiedetään Valiolla, ja helsinkiläisten lukiolaisten vierailun aikana emännät ja isännät vakuuttivat ottavansa asian tosissaan.

Nuorten kysymyksiä:

 • Mitä se vastuullisuus on?
 • Mikä ohjaa tuotannon suunnittelua: kuluttajat, strategia, yleinen keskustelu?
 • Mikä on Valion visio tilanteesta 2035? Lihan ja maidon kulutus laskevat, miten Valio muuttuu?
 • Miten maatalouden hiilijalanjälkeä pienennetään?
 • Miten hiilijalanjälki lasketaan?
 • Tulevaisuuden ruokavaliosta ja ruoantuotannosta keskustellaan paljon: miten te näette tässä suhteessa globaalin tulevaisuuden?
 • Kuka kaiken uuden maksaa?
 • Miten Valioon voi vaikuttaa?

Keskusteltiin esimerkiksi hiilineutraalista maataloudesta

Keskustelun ytimessä oli Valion tavoite hiilineutraalin maidontuotannon saavuttamisesta vuoteen 2035 mennessä. Miten hiilijalanjälki lasketaan? Miten eri tilanteissa kuluttaja voi arvioida eri tuotteiden hiilijalanjälkeä?

Keskusteluissa käsiteltiin myös suomalaisen maatalouden erikoispiirteitä, maataloutemme historiaa ja luonnonolosuhteita. Ytimessä oli hiilen sitominen maaperään viljelymenetelmiä kehittämällä ja muun muassa lannan käyttäminen energiantuotantoon.

Ilmastonmuutos ei ole erillinen kysymys: eläinten hyvinvointi, maaseudun ekologinen monimuotoisuus ja kestävä ja terveellinen ruokavalio liittyvät tähän kokonaisuuteen kiinteästi.

Työpajassa pohdittiin yritysten roolia ilmastoahdistuksen vähentämisessä

""

Vierailun yhteydessä toteutettiin pieni työpaja. Näin nuoret vastasivat kysymyksiin, miten yritykset voivat vähentää nuorten ilmastoahdistusta ja millaisia ideioita he ovat itse saaneet omaan arkeensa vierailun yhteydessä.

 • On tärkeää, että yritykset tekevät näkyviä muutoksia.
 • On tärkeää, että yritykset kuuntelevat kuluttajia.
 • Itse voin tehdä pieniä muutoksia jokapäiväisessä elämässäni.
 • Kasvisten lisääminen ruokavalioon. Jos jokainen lisää vähän, se vaikuttaa paljon.
 • Päävastuun tulee olla firmoilla. Kaikkea ei voi sysätä kuluttajan harteille.
 • Muutosten on oltava kaikille maailman ihmisille sosiaalisesti reiluja.
 • Tavarakeskeisestä kulttuurista irrottautuminen niin, että tavara ei määrittäisi ihmisen arvostusta.
 • Harkitse, mitä ostat. Jos vaate on kestänyt kirpparille, se kestää jatkossakin.

Viisi opiskelijaa kirjoittaa fläppitauluille ajatuksiaan työpajan kysymyksistä..

Oppilaiden kommentteja vierailusta

Opin millä tavalla yrityksissä käsitellään ilmastonmuutos asioita ja kuinka se ei ole helppoa, kun mukana on niin paljon ihmisiä ja riskitekijöitä.” -Sara

Opin paljon uusia asioita esimerkiksi hiilijalanjäljen laskennasta ja sen merkityksestä yrityksille.” -Kaikki

Pidin siitä, että opimme tuotteiden kehityksestä jotta niistä tulisi mahdollisimman ekologisia ja terveellisiä, Olisi hauskaa nähdä itse tehdas ja miten tuotteita siellä tuotetaan.” -Saben

Jäi tosi hyvä fiilis vierailusta ja oli kiinnostavaa saada tietää hiilijalanjäljestä ja kuinka Valio yrittää olla hiilineutraali.” -Sara

Opin paljon uutta Valiosta ja heidän arvoistaan joka oli kivaa.” -Pheung

Opin kiinnostavia asioita esimerkiksi kuinka tarkkaan Valiolla lasketaan hiilipäästöjä ja minkälainen se prosessi on.” Jane-Ly

Haastattelussa Valion markkinointipäällikkö

Videolla Sara Ilmastokirjosta kysyy Valion markkinointipäällikkö Helena Karhujoelta, millaisia ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä valiolaiset saavat kuluttajilta.

 

 

Jokelan yläkoulu Valiolla

Ilmastokoulun osana Jokelan yläasteelta 30 oppilasta opettajineen vieraili Valion pääkonttorilla helmikuun alussa.

Pääosassa oli lehmä: Käsiteltiin lehmän kykyä muuntaa ruohokasvien ravintoaineet ihmiselle sopivaan muotoon. Erityisesti sellaisilla kasvualueilla, joiden muu tuotto jäisi niukaksi, lehmätalouden avulla saadaan ihmisille ravintoa ja energiaa.

Tämän hintana ovat kuitenkin lehmien metaanipäästöt ja maidontuotannon muut päästöt. Oppilaille oli ennalta toimitettu aiheeseen perehtymistä varten aineistoja, joiden avulla tiedonhankintaa tehtiin. Mitä perusasioita maidontuotantoon liittyy ilmastonmuutoksen kannalta?

Esimerkki perehtymiseen käytetyistä aineistoista:

Ilmastosanasto

Pohja-aineistojen perusteella oppilaat olivat ansiokkaasti valmistelleet kysymyksiä, joiden kautta maatalouden, maidontuotannon ja ilmastonmuutoksen kysymyksiin syvennyttiin.

Eläinten hyvinvointi

Hiiliviljelyn ja hiilensidonnan mahdollisuuksien ohella oppilaita kiinnostivat eläinten hyvinvoinnin kysymykset. Perustekijöitä tässä ovat se, etteivät eläimet kärsi kivusta tai sairauksista eivätkä nälästä tai janosta. Pihattonavetat – joihin siirtymiseen kannustetaan – antavat lehmille myös mahdollisuuden lajityypilliseen käyttäytymiseen kuten liikkumiseen ja lauman hierarkian mukaiseen toisten eläinten väistämiseen. Myös se, että lehmällä on mahdollisuus makaamiseen, on tärkeä hyvinvointitekijä.

Eläinten hyvinvointi parantaa tuottavuutta mutta se on myös ratkaiseva vastuullisuustekijä: asiakkaat eivät suvaitse eläinten kaltoinkohtelua. Huomattiin, että tässäkin suhteessa voidaan tehdä aina vain enemmän.

Miksi kannattaa käydä koulua?

Paljon puhuttiin valiolaisten koulutaustasta. Kävi ilmi, että eri ammateissa tarvitaan monenlaista osaamista, eikä kouluaikana välttämättä aina voi tietää, mikä kaikki on jatkossa hyödyksi. Vaikka jokin aine ei juuri nyt olisikaan kiinnostuslistan kärkipäässä, sen osaaminen voi myöhemmin osoittautua tosi tärkeäksi taidoksi.

Oppilaiden kysymykset

Alla esimerkkejä aiheista, jotka oppilaita kiinnostivat. Työskentelytapa kysymysten perusteella osoittautui toimivaksi. Monet laajatkin perusasiat hahmottuvat helpommin, kun niitä lähestytään omakohtaisesta näkökulmasta.

Laskimme kysymysten perusteella muun muassa maidontuotannon osuuden maailman metaanipäästöistä. (Niistä 14,5 % aiheutuu kotieläintaloudesta. Märehtijöiden osuus tästä on 80 %, josta maitokarjan osuus taas 30 %. Joten siis…)

Lista oppilaiden kysymyksistä

Tulossa vierailuihin pohjautuvaa oppimateriaalia

Ilmastokirjo valmistaa oppilaiden kysymysten ja niiden perusteella käydyn keskustelun ja muiden vierailujen sisältöjen perusteella erityisen opintoaineiston maidontuotannon ja maatalouden suhteesta ilmastonmuutokseen. Niiden pohjalta luokissa voidaan pohtia tulevaisuuden ruokavalion ja elintarviketuotannon vaihtoehtoja. Sitä täydentävät tiiviit esitykset hiilitaseen ja -jalanjäljen, hiilensidonnan ja hiilineutraalin tuotannon perusteista. Myös mm. aiheeseen liittyvä perusbiologia (fotosynteesi, hiilensidonta, märehtiminen, karjatalouden biologia) katetaan tiiviisti.

Opettaja: Tuo oppilaasi mukaan!

Ota meihin yhteyttä! Räätälöimme yhteistyökumppaneidemme kanssa vierailun tai tiedollisen paketin. Hankimme asiantuntijoita vastaamaan lasten ja nuorten kysymyksiin. Voimme myös järjestä ideakilpailun tai esittää yrityksille nuorten ideoita ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Vierailuja voidaan järjestää tutkimuskeskuksiin, maatiloille tai tuotantolaitoksiin. Myös yritysten asiantuntijoiden kanssa päästään keskustelemaan.

Materiaalit, vierailujen sisältösuunnitelmat ja Ilmastokirjon Open työkalupakin ilmastonmuutosta koskevat tiedolliset kokonaisuudet tukevat toimintaa.

Tule mukaan kohtaamaan koululaisia!

Kutsumme mukaan myös yhteiskunnan eri toimijoita ja yrityksiä: dialogi nuorten kanssa avaa uusia näköaloja kohti yhteistä tulevaisuutta! Ota yhteyttä niin pohditaan yhdessä, millaista yhteistyötä kehitetään.

Ota yhteyttä Jyrki Laineeseen, jyrki.laine@opinkirjo.fi, p. 040 702 8164.