Ilmastokirjo » Kirjoittaja: Jyrki Laine

Perusasiat pähkinänkuoressa

Ilmakehä pidättää auringosta säteilevää lämpöä. Jos kaikki auringosta tuleva lämpö säteilisi takaisin avaruuteen, maapallolla ei voisi elää, koska maapallolla olisi liian kylmä. Ihmisen toiminta on lisännyt hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Nämä kasvihuonekaasut saavat ilmakehän pidättämään enemmän lämpöä kuin ennen. Kasvihuonekaasujen määrä kasvaa ilmakehässä fossiilisten polttoaineiden polttamisen takia. Fossiiliset polttoaineet tarkoittavat mm. öljyä, hiiltä […]


Ekaksi: Ilmastonmuutosta voidaan hillitä

Ihmisen toiminta lämmittää tällä hetkellä maapallon ilmastoa. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on lisännyt hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Nämä kasvihuonekaasut saavat ilmakehän pidättämään enemmän lämpöä kuin ennen. Ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin hillitä riittävästi! Keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat jo olemassa Maailman valtiot voivat sitoutua toimiin, joilla kunkin maan päästöjä vähennetään paljon. Ilmaston kuormittamiselle voidaan säätää veroja ja […]


Kolmanneksi: Se muutos

llmastonmuutosta voidaan vielä hillitä tehokkaasti. Paine tehokkaille toimille kasvaa koko ajan. Järjestöt, koululaiset ja monet puolueet sekä tavalliset ihmiset vaativat yhä tehokkaampia ilmastotoimia maailman päättäjiltä. Päättäjät voivat ilmastopoliittisin päätöksin muuttaa kehityksen suunnan Verot ja maksut, uusien tekniikoiden tukeminen, yhteiskunnan kehittäminen esimerkiksi liikenteen ja energiantuotannon osalta, säännöt ja standardit ovat heidän työkalujaan. Ilmastonmuutoksen hillinnässä auttavat uudet […]


Toiseksi: ilmastotunteet

On ihan luonnollista, että uutiset ilmastonmuutoksesta aiheuttavat kielteisiä tunteita ja ahdistustakin. On totta, että ilmastonmuutos voi aiheuttaa vakavia ongelmia, ellei sen torjumiseksi ryhdytä pian tehokkaisiin toimiin. Ilmastotunteet ovat yleisiä. Monet ihmiset tuntevat huolta ja ahdistusta. Mutta ilmastotunteita kannattaa käsitellä eikä niiden kanssa tarvitse jäädä yksin. Ilmastotoimia tehdään Ilmastonmuutosta torjuvat toimenpiteet ovat aikuisten vastuulla. Aikuiset ottavat […]


Lähteitä ja lisätietoja

Ilmastonmuutosta koskevien artikkeleiden lähteet ja lisälukemista. Ilmastonmuutoksen torjumisen kysymyksiä. Erinomainen artikkeli Tampereen yliopiston ja ammattkorkeakoulun verkkojulkaisussa. WWF:n infopaketti ilmastonmuutoksesta Ilmatieteen laitoksen, SYKE:n ja Aalto-yliopiston Ilmasto-opas. Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Ilmasto-opas: kasvihuonekaasujen päästöt kasvavat yhä. Open ilmasto-opas. Kattava verkkokonaisuus ilmastonmuutoksesta. Ilmasto-opas: Kasvihuonekaasut lämmittävät. Uusiutuvan energian kulutus kasvaa. Ylen uutinen. Ilmastonmuutos ja energia. Biologian ja maantieteen opettajien liiton aineisto. […]


Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymykset ja vastaukset. Mielipiteet ja palaute. Kysymys 1. Mitä tehdään, jos päästään siihen tilanteeseen, että napapiiri on sulanut lähes kokonaan? Onko jotain varasuunnitelmaa/varasuunnitelmia, jos näin pääsee käymään? VASTAUS A: Jos maapallo lämpiäisi niin paljon, että napajäätiköt ja tundra olisivat sulaneet, ihmiskunta olisi jo aikamoisissa ongelmissa. Onneksi tämän skenaarion toteutumisista voidaan vielä ehkäistä. Kuvailemassanne tilanteessa viimeinen […]


Opettajalle

Ilmastokirjon Suora linja palvelee ilmasto-opetuksen kysymyksissä. Me hankimme vastaukset opetuksessa esiin tulleisiin vaativiinkin kysymyksiin ikätasoisesti. Etsimme asiantuntijan, joka osaa antaa luotettavaa tietoa. Ilmastokirjo auttaa järjestämään yhteyksiä. Kouluvierailut. Yhteydet järjestöihin ja muihin toimijoihin. Yhteydet yrityksiin. Ilmastokirjo välittää lasten ja nuorten mielipiteet ja vaatimuksetkin päättäjille ja hankkii niihin palautteen. Tarvittaessa dialogi voi jatkua. Ilmastokirjo luo yhteyksiä yrityksiin […]


Suora linja: aineistopankki

Ilmastokoulun Suoran linjan aineistoja Nämä aineistot on laadittu ilmastonmuutosta koskevien kysymysten ja mielipiteiden sekä päättäjille lähetettävien viestien ja kirjeiden laatimisen tueksi. Aineistot johdattavat ilmastonmuutoksen kysymyksiin. Tekstiaineistot on tarkoitettu erityisesti opettajan taustatiedoksi. Kokonaisuudesta voidaan valita ja leikata sopivat sisällöt työskentelyä varten. Paljon lisää materiaaleja ja virikkeitä löydät Open työkalupakista. Ohjeita kysymysten, kirjeiden, aloitteiden ja mielipiteiden lähettämiseksi. […]


Nuorten ilmastopassi

Aliinan ja Helmin toteuttama ilmastopassi nuorille Tämän avulla pääsee ilmastoasioissa pitkälle! Aliina ja Helmi ovat tiivistäneet nuorten kannalta oleellisimman tiiviiksi esitteeksi. Sen voi vaikka tulostaa kaksipuolisena ja taittaa helposti mukana kuljetettavaksi. Pdf-tiedosto ja taitto-ohje löytyvät tämän sivun lopusta. Yllä eka puoli ja alla se toinen puoli passista. Passia voi käyttää keskustelun käynnistäjänä, omien ilmastojuttujen tiivistäjänä […]


Suora linja

ILMASTOKIRJON SUORA LINJA Kaipaatko tietoa ilmastonmuutoksesta? Tahdotko kysyä asiantuntijalta? Haluatko esittää mielipiteesi ilmastoasioista päättäjälle? Tahdotko, että poliitikko vastaa sinulle? Tahdotko kirjoittaa mediaan? Oletko opettaja? Tosi napakka yhteeneveto löytyy omalta sivultaan. Suora linja auttaa tiedonhankinnassa, vaikuttamisessa ja yhteyksien luomisessa Kirjoita osoitteeseemme suoralinja@opinkirjo.fi Me välitämme viestisi! Me hankimme vastauksen kysymyksiisi. Järjestämme vierailuja päättäjien toimipaikkoihin tai hankimme keskustelijoita […]