Malleja koulun kehittämiseen
Ilmastokirjo » Open työkalupakin sisältö » Malleja koulun kehittämiseen

Malleja koulun kehittämiseen

Open työkalupakin tähän osioon on koottu esimerkiksi erilaisia kehitystyöpajoja, työkalu energiansäästöhankkeen toteuttamiseen ja malli koulun kehittämiseen muotoiluprosessin kautta.

Kevennetään koulun hiilijalanjälkeä

  • Koulunkorjausopas.fi -sivusto tarjoaa ilmasto-osaamista lukiolaisille ja opettajille oman koulun ilmastokunnon edistämiseen tiellä kohti hiilineutraalisuutta. Koulun korjausopas on pedagoginen toimintaympäristö, joka sisältää Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuuden, jonka ilmastotehtäviä voi hyödyntää sekä itsenäisessä opiskelussa että oppitunneilla koulun tarkasteluun ja korjaamiseen; kouluyhteisölle Koulun Tiekartta -osion osaamismerkkeineen sekä Koulun hiililaskurin ja työkaluja kartoitukseen. Oppaan on tuottanut Ilmastolukiot-hanke yhteistyössä pilottilukioiden kanssa.
  • Enni on Vaasan yliopistossa kehitetty työkalu julkisten rakennusten energiansäästöprojektien toteuttamisen tueksi. Sovellus opastaa projektin toteutuksessa vaihe vaiheelta, ja siinä voi asettaa sähkön, lämmön ja energian säästötavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Sisältää myös materiaalipankin. Alakoulusta alkaen. Saatavilla myös ruotsiksi.
  • Kansallinen Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmä tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. OKKA-säätiö.
  • Ympäristösitoumuksen tekeminen on yksi tapa tehdä konkreettinen ilmastotoimi. Sitoumukset voivat olla yksilön, luokan tai koulun ja voivat liittyä esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämiseen. Sitoumus 2050-ohjelman palvelussa voi tehdä oman ja selata muiden tekemiä sitoumuksia. Tarjolla on erilaisia valmiita sitoumuspohjia, mutta voi luoda myös kokonaan omanlaisensa sitoumuksen. Sitoumus2050-sivuston elämäntavat-osiossa sitoumuksen tekeminen aloitetaan hiilijalanjälkeä kartoittavalla elämäntapatestillä. Sen jälkeen esitellään erilaisia arjen tekoja, joiden kohdalla voi pohtia, mihin itse voisi sitoutua.

Kehitetään koulua yhdessä

  • Nuorten oma kehittämisesitys -työpajakokonaisuus sopii monenlaisille ryhmille sekä erilaisiin tilanteisiin, tavoitteisiin ja teemoihin. Työpajassa voidaan pohtia esimerkiksi koulun tai luokan yhteisiä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Työskentely pohjautuu pienryhmäkeskusteluun, yhteiseen ideointiin ja erilaisten näkökulmien jakamiseen. Työpajassa etsitään kaikkien hyväksymää yhteistä näkemystä mahdollisista mielipide-eroista huolimatta. Lopputuloksena syntyy konkreettinen kehittämisesitys. 3 x (1-2) oppituntia. Nuorten Akatemia.
  • Matka palvelumuotoiluun -opas. Oppaassa kuvataan toimintamalli koulun kehittämisestä koko kouluyhteisön voimin monialaisena oppimiskokonaisuutena. Oppaan on tuottanut Opinkirjo yhdessä Designmuseon ja Ornamon kanssa. Ala- ja yläkouluille.