Tunteiden käsittelyn tueksi
Ilmastokirjo » Open työkalupakin sisältö » Tunteiden käsittelyn tueksi

Tunteiden käsittelyn tueksi

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät uutiset herättävät monenlaisia tunteita. Siksi tarvitaan tilaa ja aikaa myös tunteille. Täältä löydät harjoituksia ja vinkkejä tunteiden käsittelyyn.

Tunteiden nimeäminen rakentaa tunnetaitoja

Ilmastokasvatuksessa tarvitaan erilaisten toimintamahdollisuuksien lisäksi aikaa ja tilaa tunteiden käsittelyyn. Tunnetaidot ja emotionaalinen resilienssi ovat olennaisia yksilön hyvinvoinnin kannalta. Tunteiden nimeäminen ja omien tuntemusten ja tunteiden havainnointi luo pohjaa tunnetaitojen rakentumiselle.

Tietoisuustaitojen harjoittelu vähentää stressiä ja ahdistusta

Yksi tapa lievittää huolta ja ahdistusta ja kasvattaa emotionaalista resilienssiä on itsemyötätunto, jota voi kehittää esimerkiksi harjoittamalla hyväksyvän tietoisen läsnäolon taitoja.

Mielenterveysseuran erityispsykologi Maarit Lassanderin mukaan tietoisen läsnäolon harjoitukset alentavat stressiä, ahdistusta ja masennuksen oireita. Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston toteuttaman Terve oppiva mieli -hankkeen tulosten mukaan tietoisuustaitojen harjoittamisesta on lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta enemmän hyötyä kuin tavallisista rentoutusharjoituksista. Hankkeessa 11–18-tutkittiin vuotiaille suunnitellun tietoisuustaito-ohjelman vaikutuksia eteläsuomalaisissa kouluissa.

Ylen uutinen Terve oppiva mieli -hankkeesta

Näillä pääset alkuun

 • Tunnetaitoja kehittää tunteiden nimeäminen ja aktiivinen kuuntelu. (”Sinua suututtaa.” ”Olet pettynyt.” jne.) Tunteiden ilmaisua voi helpottaa ja tunnesanastoa kartuttaa tunnekortein tai tunnesanalistoin. Tunnekeskustelun voi avata esimerkiksi yhdessä katsotun elokuvan jälkeen pyytämällä oppilaita valitsemaan parhaiten omaa mielentilaansa vastaavan kortin tai sanat. On hyvä korostaa sitä, että kaikki tunteet ovat sallittuja. Oikeita tai vääriä tunteita ei ole. Laaja tunnesanalista.
 • Lyhyt mindfulness-harjoitus, joka sopii aikuisille ja lapsille. Siinä harjoitellaan neutraalisti tunnustelemaan kehoa ja hengitystä. Neuvokas perhe.
 • Vinkkejä tunteiden käsittelyyn jopa sellaisiin tilanteisiin, joissa sanoja ei ole tai niitä on vaikea löytää. Papunet.
 • Ahtisaaripäivän empatia- ja vuorovaikutusharjoitukset opettavat tunnistamaan niitä universaaleja tarpeita, huolia ja tunteita, jotka ohjaavat ihmisten toimintaa ja ajavat ihmisiä ja yhteisöjä konfliktiin toistensa kanssa. Harjoitukset tukevat kansallisen opetussuunnitelman tavoitteita ohjata oppilaita asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista, sekä toisaalta ilmaisemaan mielipiteitään ja toimimaan erilaisissa esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Ruotsiksi: Ahtisaaridagarnas övningar i empati och växelverkan. Kesto: 15 min.-oppitunti. Yläkoululaisille ja lukiolaisille.

Isompaan nälkään

 • Oulun yliopiston Ilmasto mielessä ja kielessä -opintojakso tarjoaa pelielementtien kautta etenevän tietopaketin ilmastotunteista ja rakentavasta ilmastovuorovaikutuksesta. Opintojakson voi suorittaa verkossa itsenäisesti milloin vain. Laajuus 2 op. Kurssi suoritetaan DigiCampus-oppimisympäristössä.

Tietoisuustaitojen harjoitteluun

Myötätunnon kehittämiseen

 • Yhdessä meissä on voimaa. Kahdeksasluokkaisille suunnattu mielen hyvinvoinnin kokonaisuus, johon sisältyy oppitunti empatiataidoista. Mieli Suomen Mielenterveys ry.
 • Pieni myötätuntoopas. Oppaassa on erilaisia näkökulmia itsemyötätuntoon ja itsemyötätunnon taitoa kasvattavia harjoituksia. Ikäinstituutti 2018.
 • Jos ees joku tajuis?! – Myötätunto ja kaveruus koulussa -oppimateriaalikokonaisuus. Opas lähestyy aihetta toiminnallisesti viiden teeman kautta: kaveruus, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, myötätunto ja toisen puolesta iloitseminen, tunteet somessa sekä auttaminen. Oppaan toimintatapa ja näkökulma perustuvat ennen kaikkea positiiviseen pedagogiikkaan sekä rakentavaan ja myötäelävään vuorovaikutukseen. Yläkoululaisille ja soveltaen myös 5.-6.-luokkalaisille. Suomen punainen risti 2018.

Keskusteluryhmiä tunteiden ja ilmastoteemojen käsittelyyn

 • Kenties koulun yhteistyöhön nuorisotyöntekijän kanssa sopisi ilmastoporinapiiri, jossa nuorisotyöntekijä vetää keskusteluja esimerkiksi Erätauko-mallilla. Ehkäpä nuorisotyöntekijä voisi myös tarjota mahdollisuuden puhua ilmastotunteista ryhmässä välituntien aikana.
 • Yksi lähestymistapa erityisesti koulun aikuisten tunteiden ja ilmastoahdistuksen käsittelyyn on vertaisryhmän perustaminen brittiläisen Carbon conversations -ohjelman pohjalta. Ohjelman tavoitteena on kannustaa osallistujia oman hiilijalanjäljen puolittamiseen. Se on valittu maailman 20 parhaan idean joukkoon ilmastokriisin hillitsemisessä. Ohjelman perustana on turvallinen ryhmä ja arvostava ja hyväksyvä vuorovaikutus, jonka turvin voidaan käsitellä vaikeitakin tunteita. Carbon conversations -materiaaleja suomeksi.
 • Myös Good grief -vertaisryhmissä käsitellään ilmastoahdistusta jäsennellysti 10 askelen ohjelman kautta.