Kulutus, kauppa ja ilmastonmuutos
Ilmastokirjo » muut artikkelit » Kulutus, kauppa ja ilmastonmuutos

Kulutus, kauppa ja ilmastonmuutos

Ilmastokirjo kokosi yhdessä keskolaisten kanssa tietopaketin kaupan ja päivittäistavaroiden ilmastoystävällisyydestä ja vastuullisuudesta – ne kulkevat usein käsi kädessä.

Kotitalouksien osuus kulutuksen ilmastopäästöistä on kaksi kolmasosaa

Kotitalouksien kulutus on ilmastonmuutoksen kannalta iso asia. Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan.

Kulutukseen perustuvista ilmastokaasupäästöistä kotitalouksien osuus on noin kaksi kolmasosaa eli 66 prosenttia.

Se on paljon. Kotitalouksien kulutus voidaan jakaa asumiseen ja energiaan, liikkumiseen, elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin sekä muihin tavaroihin ja palveluihin. Alla olevassa kuvassa näkyy suomalaisten keskimääräisten kulutusmenojen kehitys 2000-luvulla ja kulutuksen jakautuminen osa-alueittain.Kotitalouksien kulutusmenot ovat kasvaneet vuodesta 2000 vuoteen 2016 melkein neljänneksellä noin 20 000 euroon henkilöä kohden vuodessa. Samaan aikaan kotitalouksien kulutuksen aiheuttama hilijalanjälki on kasvanut kymmeneksellä. Siitä elintarvikkeet ja juomat samoin kuin tavarat ja palvelut ovat suunnilleen viidennes kumpikin. Liikkuminen ja toisaalta asuminen ja energia kattavat loppuosasta noin puolet kumpikin. Kuvaaaja suomalaisten kulutusmenojen kehittymisestä 2000-luvulla ja menojen jakautumisesta osa-alueittain.

Päästöihin voi vaikuttaa vastuullisin valinnoin

Kulutukseen voi vaikuttaa harkitsemalla, mitä todella tarvitsee, ja ostamalla kestäviä sekä vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Kaikkeen yksityinen ihminen ei voi suoraan vaikuttaa, mutta tavaroiden ja elintarvikkeiden osalta jokainen voi tehdä hyviä päätöksiä. Usein tällaiset päätökset kannattaa tehdä koko kotitalouden, esimerkiksi oman perheen kesken.

Tämän osion muiden aineistojen avulla voit tutustua siihen, miten päivittäiskaupassa voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja millaisia asioita elintarvikkeisiin ja niiden vastuullisuuteen liittyy. Olemme koonneet yhteistyössä keskolaisten kanssa keskeisiä aiheita kaupan ja päivittäistavaroiden ilmastoystävällisyydestä ja vastuullisuudesta – ne liittyvät usein yhteen.

Näissä asioissa ei ole aina yksinkertaisia oikeita ratkaisuja, vaan kysymyksiä voi pohtia monista näkökulmista. Aineisto tarjoaa lähtökohtia omien näkemysten pohjaksi ja omaa tiedonhankintaa varten.

Heräsikö kysymyksiä? – Ilmastokirjon Suora linja auttaa

Voit lähettää Ilmastokirjon Suoralle linjalle kysymyksiä ja aloitteita. Me välitämme ne kaupan edustajille ja muille asiantuntijoille ja hankimme vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Tällä tavoin voit myös vaikuttaa!

Lisätietoa