Oppimateriaaleja
Ilmastokirjo » Open työkalupakin sisältö » Oppimateriaaleja

Oppimateriaaleja

Tähän osioon on koottu oppimateriaaleja ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä aineittain ja monialaisesti.

Näillä pääset alkuun

Materiaalipankkeja

 • Open ilmasto-opas sisältää tietoa ilmastokasvatuksen perusteista sekä taustoja ja tehtäviä ilmastonmuutoksesta eri oppiaineiden näkökulmasta. Open ilmasto-oppaan ruotsinkielinen versio. Yläkoulu. Biologian ja maantieteen opettajien liitto.
 • Luokanopen ilmasto-opas täydentää etupäässä aineenopettajille suunnattua Open ilmasto-opasta. Oppaassa on tietoa ilmastokasvatuksesta ja ilmastonmuutoksesta niin kasvattajalle kuin alakoululaisellekin sekä materiaaleja alakoulussa tapahtuvaan ilmastokasvatukseen. Alakoulu. Anna Muotka ja Aino Kinni.
 • Mappa-materiaalipankista voi hakea materiaalia esimerkiksi aineittain ja aiheittain käyttötarkoituksen ja kohderyhmän mukaan. Mapan uutuus ovat teemareput, joihin on valmiiksi pakattu materiaalia eri aiheista. Saatavilla on omat ilmastokasvatuksen teemareput varhaiskasvatukseen, esikouluun sekä ala- ja yläkouluille. Mappa on tulossa myös ruotsiksi. Mappaa ylläpitää Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry.
 • WWF Suomen materiaalipankki sisältää valmista oppimateriaalia ilmastoasioiden ja kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn. Materiaaleja voi hakea teemoittain, oppiaineittain, ikäryhmittäin ja materiaalin kielen mukaan. Osa materiaaleista on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi. På svenska till exempel ett faktablad om klimatet som kan fungera med äldre elever. Varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 
 • WWF Sverige har utvecklat klimatmaterial för skolorna. I uppgiftsbanken finns det aktiveteter för många skolnivåer.
 • Ett klimat i förändring. En handfull övningar kring mål 12 och 13 i Agenda 2030. Kräver att man registrerar sig för att få materialet skickat till sig. Unicef.

Monialaisia oppimiskokonaisuuksia

Ilmastonmuutos eri aineiden näkökulmasta

Käsityö

 • Inspiration till slöjd i skolan. Här hittar du övningar, faktablad, affischer och annat material som kan användas i slöjdundervisningen – ämnesspecifikt eller i samverkan med andra skolämnen. För grundskolan. Naturskyddsföreningen.

Fysiikka

Taidekasvatus

 • Kehittämiskeskus Opinkirjon opas Taidepolkuja ympäristöempatiaan yhdistää sanataide-, kuvataide- ja musiikkikasvatusta tarjoten työkaluja ympäristöteemojen tarkasteluun taiteen avulla.

Ilmastonmuutoksesta monialaisesti

Keskeisten teemojen ja ilmiöiden näkökulmasta

Ilmastonmuutoksen kannalta suurimpia päästölähteitä ovat suuruusjärjestyksessä energiantuotanto, maatalous ja maankäyttö, teollisuuden prosessit ja tuotteet sekä jätteet. Energiantuotannon päästöistä kolmanneksen tuottaa liikenne, ja energiantuotanto on myös välillisesti läsnä kaikissa muissa päästölähteissä. Alla on lueteltu oppimateriaaleja, joiden avulla ilmastonmuutosta voi käsitellä ilmiölähtöisesti jokin tärkeä teema edellä.

Energia ja ilmastonmuutos

 • WWF:n materiaalipankissa on oppimateriaaleja energiasta. Alakoulu, yläkoulu ja toinen aste.
 • Opetushallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen Ihan pihalla! -hankkeessa kehitettiin uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa tuottamalla malleja ilmiöpohjaiseen, monialaiseen oppimiseen. Ihan pihalla! -hankkeen tuottamissa Energialaukku-tehtävissä (PDF) mitataan energian ja vedenkulutusta ja paikannetaan lämpövuotoja.
 • Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa. Sini Numminen on tutkinut kehittyvien maiden energiakysymyksiä ja tutkimuksensa ohessa tehnyt aiheesta kouluvierailuja. Nummisen materiaalin pohjalta voi käynnistää keskusteluja energiankulutuksesta ja siitä, kuinka köyhissä ja sähköttömissä olosuhteissa voidaan laittaa ruokaa, tehdä läksyt, tai kylmäsäilyttää elintarvikkeita. Sisältää oppitunnin diat ja taustamateriaalin. Peruskoulu ja lukio.
 • Voimala on energian oppimispaketti, jolla peruskoululaiset voivat tutustua uusiutuvan energian tuotantoon, varastointiin ja käyttöön. STEK jakaa Voimala-pakettia kouluille hakujen perusteella. STEK.
 • Energifallet – läromedel om hållbar utveckling. Innehåller övningar och material om energi, klimat, mat, konsumtion och användning av naturresurser. 36 övningar, faktablad, filmer och andra verktyg. Verktygsbanken till temat. För grundskolan. Naturskyddsföreningen.
 • Energi på hållbar väg temamaterial som tar siktet på energins koppling till klimatet och försöker levandegöra känslan för energi. Läromedlet består av tre delar. I den tredje delen med praktiska tips får man följa Fridaskolan i Vänersborg när de arbetar med temat energi. Grundskolan och gymnasiet. WWF Sverige.

Ruoka ja ilmastonmuutos

Kuluttaminen, kiertotalous ja ilmastonmuutos

 • Heurekan kiertotalouteen liittyvät oppimateriaalit sisältävät esimerkiksi kaksi suunnilleen oppitunnin mittaista työpajaa, joista toisessa tehdään muovipusseista taidetta ja toisessa, vähintään yläkouluikäisille suunnatussa keksitään kilpaa uusia käyttötarkoituksia hylätyille tavaroille.
 • Luonto-liiton Kiertotalousnetti sisältää materiaalia opettajille ja valmiita tehtäviä 13-16 vuotiaille nuorille. Tehtäviä voi tehdä verkossa. Opettajan osiossa on lisää tehtäviä ja esimerkiksi tuntisuunnitelmat kiertotaloudesta katsomusaineisiin, äidinkieleen, oppilaanohjaukseen ja kotitalouteen. Osa materiaalista on myös ruotsiksi ja englanniksi. Luonto-Liitto.
 • Globaalin kuluttajan foorumi käsittelee mm. vastuullista kuluttamista, vaikuttamiskeinoja ja aktiivista kansalaisuutta, jätteitä ja kierrättämistä sekä luonnonvarojen kuluttamista. Sivusto sisältää valmista materiaalia tehtävineen. Sitä voi käyttää itsenäisesti tai osana maantieteen, biologian, yhteiskuntaopin tai muun sopivan aineen opetusta. Foorumin eri aihealueet tarjoavat myös yhteistyömahdollisuuksia eri oppiaineiden ja opettajien välillä. Yläkoulu-, lukio- ja ammattikouluikäisille. Ruotsiksi sama tieto on koottu painettuun Den globala konsumentens lärobok. 2010. Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti).
 • Circular classroom on kiertotalouden oppimateriaalipaketti yläkouluille ja lukioille. Se sisältää opettajan tukimateriaalin ja oppilaiden harjoituskirjat. Materiaali sopii käytettäväksi eri oppiaineiden yhteydessä tai oppiaineita eheyttävässä ilmiöoppimisen projektissa. Paketissa on kolme moduulia, joista jokaisessa on kiertotalouteen liittyviä videoita ja luokassa tehtäviä vuorovaikutteisia ja kokemuksellisia harjoituksia. Materiaalin on tuottanut sosiologi ja kiertotalousasiantuntija Leyla Acaroglu yhdessä suomalaisten opettajien ja lukiolaisten kanssa. Saatavilla suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.
 • Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Kokonaisuudessa perehdytään toiminnallisesti myös kiertotalouden perusteisiin. Yrityskylä toimii valtakunnallisesti kahdeksalla alueella.
 • Vihreää draamaa tavaramaailmassa -opas sisältää tietoa draaman käytöstä ympäristökasvatuksessa ja kaksi valmista ohjelmaa, joissa pohditaan tavaroita ja elämän kulutuskeskeisyyttä. Yläkouluikäisistä alkaen. Ohjelmien kesto: 70-90 min. ja 1,5-3 h. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy 2005.
 • Smarta tips och hemmahacks för att förlänga livet på dina kläder och prylar. En lista med roliga och enkla tips för varje hushåll. Naturskyddsföreningen.
 • Skolmaterial för hem- och konsumentkunskap.  Övningar, faktablad och affischer om mat, konsumtion och resursanvändning. För grundskolan. Naturskyddsföreningen.

Globaalikasvatus ja ilmastonmuutos

 • Ilmastoterveisiä etelästä -hanke on tuottanut taustamateriaalia opettajalle, oppimistehtäviä sekä helposti käyttöön otettavan oppituntikokonaisuuden. Materiaalit tuovat globaalia näkökulmaa ilmastokasvatukseen, ja niitä voi hyödyntää eri oppiaineissa. Kokonaisuuteen sisältyy opettajan opas. Yläkoulu ja lukio, soveltaen myös alakoulu ylemmät luokat. 2019. Biologian ja maantieteen opettajien liitto.
 • Ilmastonmuutos ja etelän äänet -oppimiskokonaisuuden keskiössä ovat monimutkaisten ilmiöiden globaalit kytkökset, oikeudenmukaisuuskysymykset, suurten haasteiden aiheuttamat tunteet ja reaktiot sekä niiden vieminen toiminnaksi. Toiminnallisuutta kokonaisuuteen tuo ryhmätyönä toteutettava videoprojekti. Kokonaisuus soveltuu mm. maantiedon, biologian, elämänkatsomustiedon ja yhteiskuntaopin opetukseen tai aineiden välisenä yhteistyönä toteutettavaksi.Yläkoulun 9-.-luokka ja toinen aste. 2019. FEE Suomi ja Siemenpuu-säätiö.
 • Plan Suomen lukuvinkit teemasta tytöt ja ilmastonmuutos.
 • Tuumasta toimeen. Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti -oppaassa on taustatietoa ja valmiita työpajavinkkejä ympäristökasvatusteemojen toiminnalliseen käsittelyyn. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi ilmasto-oikeudenmukaisuus, ruoka, tekstiilit ja vaikuttaminen. Yläkoulu ja toinen aste. Maan ystävät 2013.
 • Nollapäästöpäivä. Nollapäästöpäivä (21.9.) on kansainvälinen teemapäivä, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kulutusvalinnoistamme ja niiden vaikutuksista ilmastovaikutuksiin, sekä antaa maapallolle päivä ilman fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Sivustolta löytyy monipuolinen oppimateriaali, jonka avulla voi Nollapäästöpäivän aikana tutkia ja visioida kestävää tulevaisuutta nollapäästöisenä. Yläkoulu ja toinen aste.

Muita monialaisia näkökulmia ilmastonmuutokseen

 •  Earth School on 30 päivää kestävä ympäristökasvatuskampanja, jonka aikana oppilaat tutustuvat  animaatioihin ja osallistuvat tietokilpailuihin. Tiedon jakamisen ohella sivusto kannustaa myös aktiivisesti tekemään ja kokeilemaan.  Suomalaistahoista sivuston kokoamiseen osallistuivat keväällä 2020 mm. Sitra, ympäristöministeriö, TAT, ENO, Dodo ja WWF. Se toteutettiin vastauksena koronavirusepidemian opetukselle asettamiin haasteisiin ja sopii siten etäopetukseen. Animaatiot ovat englanninkielisiä. YK:n ympäristöohjelma (UNEP) ja TED-Ed videopalvelu.
 • Lastenkirjainstituutin tehtäväpankissa on esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvään kirjallisuuteen pohjautuvia tehtäviä. Tehtäväpankki mahdollistaa ilmastonmuutosteeman kytkemisen yhtäaikaa vaikka kirjallisuuden ja tietotekniikan opetukseen. Ilmiöittäin jaotellusta kirjalistasta voi etsiä ilmastonmuutosteemaa käsitteleviä kirjoja eri ikäisille peruskoululaisille ja lukiolaisille.
 • MiniMUN-simulaatio on mukaelma Pariisin ilmastokokouksesta. Simulaatiossa harjoitellaan neuvottelu- ja diplomatiataitoja sekä kehitetään argumentointitaitoja. MiniMUN-verkkosivulta voi ladata kokouksen järjestäjän opaskirjasen, kokousohjeet ja ohjeet simulaation purkuun. Kesto: 2-5 oppituntia. Yläkoulu ja lukio. Suomen YK-liitto.
 • Havina on Suomen Metsäyhdistyksen tuottama pelillistetty monialainen opetusmateriaali kouluille. Se kertoo suomalaisen yhteiskunnan ja teknologian kehittymisestä, ihmisten elämäntavan ja metsäsuhteen muuttumisesta. Opetusmateriaaliin liittyy erillinen opettajan ohjeistus ja työkalu, josta opettaja voi seurata oppilaiden edistymistä. Havina toimii selaimessa, mutta siitä on myös tietokoneelle ja tabletille ladattavat versiot. Saatavilla myös ruotsiksi.
 • Ahtisaaripäivän ilmastonmuutosta ja konflikteja koskevat harjoitukset pureutuvat ilmastonmuutoksen ja konfliktien suhteeseen eri tasoilla. Ilmastonmuutos on tekijä, joka voi voimistaa yhteiskunnan pinnan alla piileviä jännitteitä. Tavoitteena on vastata nuorten huoleen sekä kysymyksiin, joita ilmastonmuutoksen ja konfliktien yhteys heissä herättää sekä samalla innostaa nuoria toimintaan. Ruotsiksi: materialpaket i klimat och konflikter. Sisältää diaesityksen ja harjoituksia, joiden kesto vaihtelee 20-60 minuuttiin. Yläkoululaisille ja lukiolaisille.
 • Miljöjournalisten on ruotsinkielinen oppimateriaali, joka yhdistää uudella tavalla ympäristötiedon ja journalistiikan. Materiaalin ovat tuottaneet Natur och Miljö ja Tidningen i skolan. Kokonaisuus sisältää tehtäviä usealta teema-alueelta, joista yksi on ilmastonmuutos. 13-18-vuotiaille.
 • Framtidsfrågor för ett hållbart samhälle. Den här sidan lyfter tolv viktiga framtidsfrågor som på olika sätt knyter an till en hållbar utveckling. Frågorna kan användas som inspiration och underlag för skolarbeten om demokrati, politik och livsstil för ett hållbart samhälle. För högstadiet och gymnasiet. Naturskyddsföreningen.

Kestävän kehityksen teemoja varhaiskasvatukseen

 • Palloässät-materiaali käsittelee kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Yhtenä käsiteltävänä teemana ovat ilmastoteot. Verkkosivustolla on kuhunkin teemaan liittyvä laulu, tarina, askarteluvideo sekä puuhatehtäviä, lukuvinkkejä ja ideoita teemojen käsittelyyn. Materiaaliin kuuluu lapsille suunnattu peliportaali, jota lapset voivat käyttää itsenäisesti.
  Varhaiskasvatusikäisille. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2019.