Toimitaan ja vaikutetaan yhdessä
Ilmastokirjo » Open työkalupakin sisältö » Toimitaan ja vaikutetaan yhdessä

Toimitaan ja vaikutetaan yhdessä

Kuinka päätöksenteko toimii ja miten siihen voi vaikuttaa? Open työkalupakin tässä osiossa on esimerkiksi toimintaan ja vaikuttamiseen liittyviä tehtäviä, vinkkejä yhteiseen vaikuttamiseen ja oppia yhteiskunnallisesta päätöksenteosta.

Mitkä ovat mahdollisuuteni vaikuttaa?

Toivoa ja merkitystä yhteisestä toiminnasta

 • Popup-koulun mallilla voi järjestää esimerkiksi koulun yhteisen ilmastotoimintapäivän. Päivän ohjelmaan voisivat sopia esimerkiksi oppilaiden laatimat illmastotietoiskut ja -posterit, tuunaus- ja korjauspajat, oppitunnit esimerkiksi ilmastonmuutoksen taustoista ja vaikutuksista, kompostoinnista, hävikin ja jätteiden vähentämisestä, draamatyöpaja sekä ilmastotunteiden käsittely leikin, taiteen ja keskustelun keinoin. Opettajiksi tai ohjaajiksi voidaan kutsua oman koulun väen lisäksi lähialueen asukkaita, vanhempia ja järjestöjä. Opinkirjo.
 • Toivoa ja toimintaa -hankkeessa keskitytään kestävän kehityksen aihepiireihin liittyvän yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi ympäristöahdistukseen. Hankkeen toimintamallissa edetään kestävän kehityksen aiheisiin liittyvien tunteiden käsittelyn kautta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen käytännössä. Aineisto sisältää akateemisen tausta-artikkelin Ilmastokasvatus ja tunteet (Panu Pihkala) ja monenlaisia käytännön tehtäviä. Biologian ja maantieteen opettajien liitto 2019-2020.

Mielenosoituksia ja vaikuttamiskampanjoita

Yks, kaks toimimaan – yhteiskunnallisia teemoja innostavasti

Opinkirjon tuottamassa Yks, kaks toimimaan! -materiaalikokonaisuudessa käsitellään yhteiskunnallisia teemoja lapsilähtöisesti ja innostavilla työtavoilla. Materiaalin tehtävät on suunnattu 4.–6. luokkien oppilaille, mutta ne ovat sovellettavissa myös muille luokka-asteille. Yläkoulaisten kanssa käytettäessä niitä voi muokata esimerkiksi laajentamalla aktiviteetteja ja ottamalla keskusteluun monisyisempiä teemoja. Tehtävät sopivat osaksi eri oppiaineiden opetusta ja myös eheyttävien oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.

Kokonaisuuteen sisältyy yksityiskohtaiset ohjeet opettajalle sekä tehtäviin että arviointiin. Erillisessä opettajan tukimateriaalissa esitellään erilaisia työtapoja sekä annetaan vinkkejä koulun sisä- ja ulkopuolisista yhteistyökumppaneista.

Materiaalista on Prezi- ja pdf-versiot. Opinkirjo 2015. Alla on materiaalista valikoituja erityisesti ilmastoteeman käsittelyyn soveltuvia tehtäviä.

 • Ydinteema Yhteinen hyvinvointi 
  • Minäkuva-osion tehtäväpaketin 1.1. Mikä on tärkeää? askeleet I-III, joiden tavoitteena on oivaltaa oman itsensä, oman kuntansa ja elämän ainutlaatuisuus sekä hyvät puolet.
  • Minäkuva-osion tehtäväpaketin 1.2. Arjen aktiivisuutta askel I, jossa asetetaan tavoitteita ja tehdään toimintasuunnitelma. Kun käsitellään ilmastokysymyksiä, tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi oman hiilijalanjäljen pienentäminen tai jokin muu ilmastotavoite. Tehtävää voi myös laajentaa koko koulun tasolle ja pohtia, mihin ollaan tyytyväisiä ja missä on parannettavaa.
 • Ydinteema Vaikuttaminen
  • Toimijuus-osion tehtäväpaketin 1.1. Järjestöt tutuiksi soveltaminen ilmastoteemaan:
   • Askel I. Otetaan selvää kansalaisjärjestöjen ympäristö- tai ilmastotoiminnasta.
   • Askel II. Järjestetään ilmastotoimintapäivä, johon kutsutaan em. järjestöjä. Myös vanhemmat voivat liittyä mukaan. Kirpputorilla tai tuunaus- ja korjauspajalla voidaan kerätä varoja esimerkiksi puiden istutukseen tai ilmastokampanjointiin. Myös yhteistyö lähiyritysten kanssa sopii päivän yhteyteen.
   • Askel III. Aktiviteetiksi sopii vierailu ympäristöjärjestössä tai muuten ilmastotyötä tekevässä järjestössä.
  • Toimijuus-osion tehtäväpaketti 1.2. Miten vaikuttaa? sopii sellaisenaan myös ilmastokasvatukseen
  • Toimijuus-osion tehtäväpaketti 1.3. Vaikutetaan yhdessä soveltaminen ilmastoteemaan:
   • Askel I. Etsitään kouluympäristöstä kehityskohteita ilmastoasioiden näkökulmasta ja pohditaan parannusehdotuksia ilmastokahvilassa.
   • Askeleet II ja III. Liitetään haastattelut ja vetoomus ilmastoteemaan.
  • Päätöksenteko-osio sopii sellaisenaan. Tosin liikenneturvallisuuden sijaan teemaksi voidaan valita jokin ilmastoaihe ja koulun hiilijalanjäljen pienentäminen.
 • Ydinteema Kestävä tulevaisuus
  • Työelämä-osion tehtäväpaketti 1.2. Lähiympäristön yrittäjyys
   • Askeleet I ja II. Aktiviteetit lähiseudun yrityksiin tutustumisesta soveltuvat sellaisenaan.
   • Askel III. Toiminnallisen yritysvierailun voisi muokata ilmastoteemaan esimerkiksi esittämällä yritykselle haasteen tai kutsun ilmastotoimintapäivään tai järjestämällä yhteisen paneelin tai kehityspäivän ekotehokkuuden parantamiseksi koulussa ja lähiyrityksissä.
  • Kuluttaminen-osion tehtäväpaketti 2.1. Ruoka ja kuluttaminen
   • Askel II. Tason II tehtävät soveltuvat erinomaisesti laajempien ruokapohdintojen lähtökohdaksi myös yläkoululaisille.
  • Kuluttaminen-osion tehtäväpaketti 2.3. Miten vähällä selviää? sopii hyvin myös yläkoululaisille laajentamalla teemoja ja muokkaamalla keskustelun aiheita abstraktimmiksi. Askeleet I ja II sopivat alustukseksi pohdinnalle jätteiden määrän vähentämisestä.