Kohti hiilineutraalia maapalloa – miten voimme vaikuttaa?
Ilmastokirjo » muut artikkelit » Kohti hiilineutraalia maapalloa – miten voimme vaikuttaa?

Kohti hiilineutraalia maapalloa – miten voimme vaikuttaa?

Välillä omat vaikutusmahdollisuudet saattavat tuntua vähäisiltä, mutta jokainen voi vaikuttaa, eikä vaikuttamassa tarvitse olla yksin. Tässä osiossa pohdimme vaikuttamisen ja muutoksen mahdollisuuksia.

Koronavirus muutti maailmaa

Koronavirus levisi nopeasti yli koko maailman alkuvuonna 2020. Sen myötä ryhdyttiin moniin toimiin, kuten lentoliikenteen rajuun supistamiseen, matkustamisen vähentämiseen ja etätyöhön, kun ihmisille suositeltiin fyysisten kontaktien välttämistä muiden ihmisten kanssa.

Seurauksia nähtiin nopeasti. Esimerkiksi Kiinassa ja Italiassa ilmansaasteet vähenivät tilapäisesti, ja maailmalle levisi symbolisia kuvia mm. Venetsian kirkkaiksi muuttuneista kanavista. Venetsian vesiliikenne ei enää nostanut pohjan kerrostumia samentamaan vettä.

Virusepidemian takia toteutetut nopeat toimet saivat monet ajattelemaan, että samanlaisia syvällisiä muutoksia pitää toteuttaa myös ilmastokriisin torjumiseksi. Virusepidemian torjumiseksi tehdyt toimet nimittäin osoittivat, että maailmassa pystytään nopeisiinkin muutoksiin, jotka koskettavat syvällisesti elämäntapaamme liittyviä tottumuksia ja toimintatapoja. Juuri tällaisia muutoksia ilmastonmuutoksen torjuminen osaltaan tarvitsee.

Voisiko ilmastonmuutoskin saada aikaan paljon suuria muutoksia ihmisten toiminnassa nopeasti?

Ovatko ihmiset valmiit tekemään omia, henkilökohtaisia tekoja, vaikka niiden vaikutukset eivät näkyisi välittömästi?

Opimmeko esimerkiksi nauttimaan lomista ilman lentämistä? Opimmeko käyttämään yhä enemmän joukkoliikennettä? Voiko kulutuskin vähentyä nopeasti? Voitaisiinko ostaa vähemmän mutta kestävämpää? Ja mietittäisiin, millainen on ilmastoystävällinen ruokavalio?

Löydämmekö uusia kestäviä tapoja elää? Talous ja ihmisten hyvinvointi eivät enää kasvattaisi kasvihuonepäästöjä, vaan eri keinojen avulla olisimme ilmaston kannalta kestävällä pohjalla. Olisivatko poliitikot ja yritysten päättäjät valmiit toteuttamaan toimia, jotka ohjaisivat kaikkia oikeaan suuntaan? Onko se mahdollista? Vai tapahtuuko tämä kaikki vasta, kun on ihan pakko?

Tulevaisuus, jossa kaikki keinot on otettu käyttöön

Entä jos tulevaisuudessa käytettäisiin kaikkia keinoja samaan aikaan? Kehitettäisiin teknologiaa ja hyödynnettäisiin poliittisia keinoja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Jokainen miettisi omaa kulutustaan ja ruokavaliotaan, ja yritykset uudistaisivat toimintaansa.

Lisättäisiin kierrätystä, käytettäisiin tavaroita varten tarvittavia luonnonmateriaaleja uudelleen ja uudelleen, matkailu muuttuisi, maataloutta kehitettäisiin.

Ja paljon muuta. Jokainen voisi olla mukana. Olisi fiksua vaikuttaa poliitikkoihin ja yrityksiin, olisi fiksua vaikka pyöräillä enemmän. Olisi fiksua vähentää autoilua tai asentaa aurinkopaneelit kesämökin katolle.

Monet ympäristöihmiset ovat sitä mieltä, että kaikki kelpaa, kaikkia tarvitaan, ja isot ja pienet keinot ovat yhtä tärkeitä. Ympäristöihmiset sanovat myös, että päävastuu on aikuisilla, mutta koska maailma kuuluu lapsille ja nuorille, heidän ääntään pitää kuunnella ja heidän pitää myös saada vaikuttaa.

Miten minä voin vaikuttaa?

Välillä omat vaikutusmahdollisuudet tuntuvat vähäisiltä, mutta jokainen voi vaikuttaa, eikä vaikuttamassa tarvitse olla yksin. Vaikutusmahdollisuuksia on omassa perheessä, koulussa ja jopa koko valtakunnan tai maailman tasolla vaikuttamalla poliitikkoihin ja päättäjiin.

Voimme vaikuttaa

  • yksilöinä
  • omassa perheessä
  • yhteisöjen jäseninä
  • kuluttajina suosimalla ilmastoystävällisiä tuotteita
  • poliitikkoihin ja yrityspäättäjiin

Isotkin muutokset ovat mahdollisia

Yhteiskunnat ovat aiemminkin muuttuneet tosi paljon. Vielä 20 vuotta sitten kukaan ei puhunut kännykkään tai katsonut televisiota puhelimella. Suomi on kansainvälistynyt nopeasti 1990-luvulta alkaen. Ihmiset ovat muuttaneet yhä enemmän maalta kaupunkeihin. Suomi on osa Euroopan unionia. Erilainen vaikuttamistoiminta esimerkiksi tasa-arvon osalta on tuottanut yhteiskunnallisia ja poliittisia muutoksia.

Keinot on olemassa – pitää vain tarttua toimeen

Asiantuntijoiden mukaan meillä on olemassa keinot, jotka ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan. Kaikki on siis vielä mahdollista! Kun riittävän moni tahtoo, toimii ja vaikuttaa, vielä paljon voi muuttua.

Ehkä ei ole olemassa yhtä ainoata ratkaisua. Se on lohdullista: jokainen voi omalta osaltaan tehdä valintoja, vaikuttaa ja antaa äänensä kuulua.

Onhan niinkin, että innostus tempaa mukaansa, onnistuminen synnyttää toisen ja ihmiset lähtevät mukaan yksi kerrallaan, kunnes niitä, jotka toimivat, on jo paljon.

Mitä ajattelet tästä? Ruvetaanko yhdessä toimimaan? Kehitä aloite tai kirjoita kirje Ilmastokirjon Suoralle linjalle! Me välitämme sen oikealle taholle.

Tämän artikkelin lähteet ovat pääosin samat kuin artikkelissa Johdatus ilmastonmuutokseen. Lisäksi on käyty keskusteluja asiantuntijoiden ja ympäristöjärjestöjen kanssa.