Miksi Ilmastokirjo? Miksi elintarviketuotanto? 
Ilmastokirjo » muut artikkelit » Miksi Ilmastokirjo? Miksi elintarviketuotanto? 

Miksi Ilmastokirjo? Miksi elintarviketuotanto? 

Mistä nuoret puhuvat, kun he puhuvat ilmastonmuutoksesta? Mitkä ovat nuorille tärkeitä aiheita ja mikä vaikuttaa nuorten ilmastonmuutoskeskusteluun? Hilla Nuolioja (Hilla on lukiolainen ja Ilmastokirjon aktiivi, joka on osallistunut Ilmastokirjon kehittämiseen ja ollut myös mukana yritysvierailuilla) kertoo:

Nuorten puhuessa ilmastonmuutoksesta ja sen hidastamisesta usein nousee esiin ruokavalio. Se johtuu siitä, että nuoret pitävät sitä asiana, johon on helppo itse vaikuttaa. Energiatalous saattaa tuntua kaukaiselta, sillä emme esimerkiksi solmi omia sähkösopimuksia, jolloin voisimme vaikuttaa siihen, minkälaista energiamuotoa kannatamme.

Nuoret pitävät ruokavaliota asiana, johon on helppo itse vaikuttaa.

Ruokavaliokeskustelua ovat kiihdyttäneet siihen liittyvät mielipide- ja arvoristiriidat. Siksi keskustelu on myös muuttunut hyvin mustavalkoiseksi, jolloin asioita enää pohdita niin monelta kannalta. Sen vuoksi myös mediassa muutama aihe, kuten karjatalous, saattavat nousta muiden yläpuolelle.

Näkemyksiäni nuorten ilmastonmuutoskeskustelusta

    • Nuoret ajattelevat myös paljon kulutuksen aiheuttamia päästöjä, kuitenkin nuorten kulutustottumukset vievät voiton ostoksilla. Silti positiivista muutosta näkyy esimerkiksi käytettyinä ostettujen vaatteiden suosiossa.
    • Usein sellaiset ilmastonmuutosta koskevat asiat, jotka ovat mediassa paljon esillä, vaikuttavat siihen, mistä nuoret puhuvat. Senkin vuoksi ruokavalio ja karjatalouden kestävyys ovat nuorten huulilla. Maatalouden muista asioista ei puhuta niin paljon, jolloin ne jäävät hieman pimentoon. Olisi tärkeää, että eri maanviljelytekniikoista puhuttaisiin ja niiden kehittämiseen investoitaisiin enemmän.

Nuoria puhuttavat mediassa esiin nousevat aiheet.

  • Yritysyhteistyö osoitti, että jokaisella firmalla on omanlainen suunnitelmansa ilmastoystävällisyytensä parantamiseksi, eikä ole yhtä oikeaa tapaa tehdä niin. Myös asioilla, jotka eivät heti tule mieleen, voi olla melko suuri vaikutus.
  • Ilmastonmuutos on tärkeä aihe osalle nuorista, koska sen vaikutukset tulevat vaikuttamaan suuresti meidän tulevaisuuteen ja tahdomme suojella kaikkien tulevaisuutta.

– Hilla Nuolioja

Hilla on lukiolainen ja Ilmastokirjon aktiivi, joka on osallistunut Ilmastokirjon kehittämiseen ja ollut myös mukana yritysvierailuilla.

Konkreettista ja käytännöllistä tietoa ilmastonmuutoksesta

Ilmastokirjon toimintamuodot avaavat nuorille konkreettisia tapoja tutustua yhteiskunnan toimintaan siellä, missä ilmastonmuutoksen kannalta keskeisiä päätöksiä tehdään. Ilmastokoulun tiimi kertoo:

Ilmastokirjo tarjoaa lapsille ja nuorille konkreettisia tapoja tutustua ja vaikuttaa toimintaan siellä, missä tehdään ilmastonmuutoksen kannalta keskeisiä päätöksiä.

Ruokavalio, kauppa ja liikenne ovat lasten ja nuorten kannalta keskeisiä teemoja, koska ne koskettavat lapsia ja nuoria päivittäin, ja niitä koskevia päätöksiä lapset ja nuoret voivat ainakin osittain itsekin tehdä.

Ilmastokirjon yhteistyö eri toimijoiden, kuten Kesko Oyj:n ja ja Valion kanssa palvelee juuri tätä päämäärää. Tarkoituksena on tuottaa konkreettisia näköaloja ilmastonmuutoksen syihin ja sen hillintään. Samalla lasten ja nuorten ääni halutaan tuoda kuuluviin ilmastokeskustelussa.

Keskeisiä toimintamuotoja ovat yritysvierailut, keskustelu ja vuoropuhelu yrityspäättäjien kanssa sekä Ilmastokirjon Suora linja, joka antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden kysyä ilmastonmuutoksesta ja esittää vapaasti mielipiteitään päättäjille.

– Ilmastokoulun tiimi