Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa
Ilmastokirjo » muut artikkelit » Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa

Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa

 1. Ilmakehä pidättää auringosta säteilevää lämpöä. Jos kaikki auringosta tuleva lämpö säteilisi takaisin avaruuteen, maapallolla ei voisi elää, koska maapallolla olisi liian kylmä.
 2. Ihmisen toiminta on lisännyt hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Nämä kasvihuonekaasut saavat ilmakehän pidättämään enemmän lämpöä kuin ennen.
 3. Kasvihuonekaasujen määrä kasvaa ilmakehässä fossiilisten polttoaineiden polttamisen takia. Fossiiliset polttoaineet tarkoittavat mm. öljyä, hiiltä ja maakaasua. Ne ovat olleet vuosimiljoonia maaperän uumenissa. Kun niitä poltetaan paljon energian tuottamiseksi ja liikenteessä, ne lisäävät kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Myös maatalous ja teollisuuden prosessit tuottavat kasvihuonekaasuja.
 4. Kasvihuonekaasujen päästöjä ilmakehään pitäisi siis vähentää ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Muuten ilmasto lämpenee niin paljon, että ihmisyhteisöt ja luonto kärsivät.
 5. Ilmastonmuutos aiheuttaa tulvia ja myrskyjä, maatalous kohtaa suuria ongelmia, kuivuus ja muut hallitsemattomat luonnonilmiöt tuottavat suurta tuhoa. Monet kasvi- ja eläinlajit voivat kuolla sukupuuttoon. Ilmastopakolaisuus voi lisääntyä, kun ihmisten elinympäristöt kärsivät.
 6. Tämä kaikki on tiedetty jo monta vuosikymmentä, mutta tehokkaita tapoja vähentää kasvihuonekaasuja ei ole kansainvälisesti toteutettu riittävän paljon.
 7. Kokonaispäästöjen pitäisi kääntyä laskuun heti! Vuonna 2050 pitäisi saavuttaa päästötön tilanne.
 8. Iso kysymys on, millä tavalla ilmastotavoitteet voitaisiin toteuttaa. Kansainvälisiä sopimuksia on tehty, mutta maapallon maat eivät vielä ole sitoutuneet niin suuriin päästövähennyksiin, että lämpeneminen saataisiin hallintaan.
 9. Jotkut sanovat, että jokaisella ihmisellä on vastuu elää ilmastoystävällisesti. Jokaisen tulee kuluttaa järkevästi, koska tavaroiden tuotanto tuottaa päästöjä. Myös lentämistä ja yksityisautoilua pitäisi vähentää, koska liikenne tuottaa paljon päästöjä.
 10. Toiset sanovat, että vastuuta ei voi säilyttää vain yksilöille. Erityisesti poliittisten päättäjien on tehtävä nopeita, kansainvälisiä päätöksiä. Tätä vaatii myös mm. Greta Thunberg.
 11. Jotkut sanovat, että teknologia ja erityisesti uusi energiatekniikka voi ratkaista ongelmat. Energiantuotanto on suurin ilmastonmuutoksen aiheuttaja.
 12. Vielä jotkut muistuttavat, että rikkailla mailla on tosi iso vastuu. Rikkaiden maiden kasvihuonekaasupäästöt ovat valtavasti suuremmat kuin köyhien maiden.
 13. Mikä siis neuvoksi? Monet sanovat, että kaikkia ihmisiä ja kaikenlaisia keinoja tarvitaan. Jokainen voi tehdä jotakin. Yhdessä tapahtuu paljon. Asia on myös päättäjien vastuulla: Kansainvälisesti on sovittava tehokkaista ja monipuolisista toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lisäksi ihmisille on tarjottava mahdollisuuksia toimia ilmastoystävällisellä tavalla. On kehitettävä esimerkiksi entistä ilmastoystävällisempiä tuotteita tai keinoja vähentää oman liikkumisen päästöjä. Muutos on monen asian summa.

Tämän tiivistyksen lähteet ovat samat kuin artikkelissa Johdatus ilmastonmuutokseen.