Kohti yhteistä toimintasuunnitelmaa
Ilmastokirjo » Open työkalupakin sisältö » Kohti yhteistä toimintasuunnitelmaa

Kohti yhteistä toimintasuunnitelmaa

Open työkalupakin tässä osiossa on keskustelu- ja ideointityökaluja sekä toimintamalleja, joilla päästään toimintahalukkuudesta eteenpäin kohti yhteistä toimintasuunnitelmaa.

Kuulostellaan fiiliksiä ja mielipiteitä

 • Arvojanaa käytettäessä esitetään väite ja pyydetään oppilaita asettumaan janalle, jonka päätepisteet ovat täysin samaa mieltä ja täysin eri mieltä. Vastaavalla tavalla voi kysellä fiiliksiä. Janan vastakkaisissa päissä voi olla esimerkiksi tarmokas ja veltto, iloinen ja surullinen tai kiinnostunut ja pitkästynyt.
 • Jaloilla äänestämisessä äänestäjille esitetään väite, johon he ottavat kantaa asettumalla koordinaatistossa mielipidettään vastaavaan kohtaan. Mitä räväkämpiä väitteet ovat ja mitä enemmän hajontaa syntyy, sitä vilkkaampi keskustelu niistä kehkeytyy. Millainen keskustelu syntyy esimerkiksi väitteestä: ”Ammattilaisjääkiekko loppuu (sen ilmastovaikutusten vuoksi) vuoteen 2030 mennessä.” tai väitteestä: ”Nuorten ilmastomielenosoituksista on enemmän haittaa kuin hyötyä.” Jaloilla äänestäminen on osa Otavan opistossa kehitettyä Ilmastot@komo-kokonaisuutta, joka on rakennettu ilmastoasioiden käsittelyyn kouluissa. Lisää väitteitä ja kyselyjä löytyy eDelphi.org-sivuston Ilmastot@komo-paneelista. Sivuston käyttö on ilmaista, mutta vaatii kirjautumisen. Metodix Oy ja Otavan opisto.

Ideoidaan ja vaihdetaan ajatuksia

  • Luovan ongelmanratkaisun työtapoja yhteisen ideoinnin tueksi.
  • Aivoriihi, jossa tavoitteena on irrotella ja tuottaa mahdollisimman paljon ideoita pohtimatta vielä lainkaan niiden toteutuskelpoisuutta.
  • Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutusyksikön kurssilla Kestävä kehitys opetuksessa tuotettuja menetelmiä
   • Bingopeli ilmastonmuutokseen liittyvän keskustelun käynnistäjänä. Bingoruudukkoon kirjataan ilmastonmuutokseen liittyviä faktoja, ajatuksia tai toimintaehdotuksia ja kuljetaan vertailemassa ajatuksia.
   • Speed dating sopii nopeaan ajatustenvaihtoon.
   • Keke-kone-tehtävässä tavoitteena on kehittää kone kestävän kehityksen kriteerien innoittamana. Tehtävää voi soveltaa niin, että rajataan koneen toimialue ilmastonmuutoksen syihin tai seurauksiin.

Keskustellaan ja pohditaan ratkaisuja

 • eDelphi-alustalle toteutetuissa paneeleissa jokainen voi ilmaista mielipiteensä ja keskustella anonyymisti. Keskustelun jälkeen omaa mielipidettään voi halutessaan myös muuttaa. Paneelit toteutetaan verkossa, jolloin niihin voi helposti kutsua osallistumaan myös koulun ulkopuolisia tahoja. eDelphi.org-sivuston Ilmastot@komo-paneelissa on valmiita ilmastonmuutokseen liittyviä kyselyitä ja opastusta niiden toteuttamiseen. Alustalle voi myös helposti tehdä omia kyselyitä. Kyselyt sopivat esimerkiksi monialaisen oppimiskokonaisuuden, popupkoulun tai lauantaikoulupäivän ohjelmaksi. Sivuston käyttö on ilmaista, mutta edellyttää kirjautumista. Lisää Delfoi-menetelmästä ilmastot@komon sivustolla. Metodix Oy ja Otavan opisto.
 • Sitran kehittämä Erätauko on työkalu rakentavan keskustelun suunnitteluun ja vetämiseen. Sitra on laatinut valmiin materiaalikokonaisuuden ilmastonmuutokseen liittyvän keskustelun pohjaksi. Materiaali sisältää videoidun alustuksen ilmastonmuutoksesta ja valmiin käsikirjoituksen keskustelulle. Yhden keskusteluryhmän koko 7-12 henkilöä. Yläkouluikäisistä alkaen. Kesto 2-4 tuntia.

Reittejä ongelmasta suunnitelmaan tai ratkaisuehdotukseen

 • Opinkirjon materiaali Kohti toivottuja tulevaisuuksia sisältää kaksi oppituntia, joiden aikana 7.–9.-luokkalaisten kanssa visioidaan tulevaisuutta. Materiaali sopii käytettäväksi oppitunneilla, teemapäivässä tai osana monialaista oppimiskokonaisuutta. Materiaali pohjautuu aikuisille ja organisaatioille tarkoitettuun Sitran kehittämään Tulevaisuustaajuus-menetelmään.
 • Tutkimusretkellä koulussa -materiaalin avustuksella voi arvioida oman koulun ympäristöystävällisyyttä ja pohtia, mihin kaivataan muutosta. Materiaali sopii esimerkiksi keskustelujen pohjaksi lähtötilanteen kartoittamiseen. Ala- ja yläkoululaisille 9-vuotiaista alkaen. WWF Suomi 2018.
 • Unelmoi ja kokeile -ideointityökalun avulla voi toteuttaa unelmista lähtevän ideointiprosessin, jonka tuloksena syntyy kokeilusuunnitelma. Opinkirjo. (Linkki johtaa sivulle Jatkuvaa kehittämistä. Unelmoi ja kokeile -PDF-materiaalit löytyvät vierittämällä sivua hiukan alaspäin.) Opinkirjo.
 • Valiokuntasimulaatio on toiminnallinen, oppilaita osallistava ja oppiainerajat ylittävä demokratiakasvatuksen simulaatiomalli, jossa oppilaat harjoittelevat ”kansanedustajana” toimimista. Simulaatio noudattaa löyhästi eduskunnan toimintaa valiokuntatyöskentelyineen ja täysistuntoineen. Valmis materiaali sisältää tarvittavat ohjeet ja materiaalit. Valmiissa paketissa yhtenä aiheena on ilmastonmuutos, josta on asiantuntijavideo käsittelyn pohjaksi. Valiokuntasimulaatio sopii esimerkiksi monialaisen oppimiskokonaisuuden tai popup-koulun osaksi. Yläkouluikäisistä alkaen. Opinkirjo 2018.
 • Innovaatioprosessissa oppilasryhmien päämääränä on edetä ongelman määrittämisestä valmiin ratkaisuehdotuksen esittelyyn. Verkkosivulla on esimerkkinä menetelmästä alaluokilla toteutettu monialainen ”kiertotalouden keksinnöt koulussa” -oppimiskokonaisuus, joka esitellään vaiheittain videoiden kera. Kaikenikäisille. Helsingin yliopiston Innokas-verkosto.