Miksi ilmastokasvatusta?
Ilmastokirjo » Etusivun osiot » Miksi ilmastokasvatusta?

Miksi ilmastokasvatusta?

Ilmastokirjo kokosi aikuisten puheenvuoroja siitä, miksi ilmastokasvatus on tärkeää. Mitä Opetussuunnitelman perusteissa siitä sanotaan ja mikä motivoi kasvattajia puhumaan ilmastonmuutoksesta?

”Opetuksessa on välttämätöntä käsitellä kestävää kehitystä”

Videolla dosentti ja opettajakouluttaja Hannele Cantell toteaa, että maapallon ilmastokriisi on sen verran vakava asia, että opetuksessa on ihan välttämätöntä käsitellä kestävää kehitystä, kuten opetussuunnitelmakin velvoittaa. Kriisiuutisten lisäksi on kuitenkin tärkeää käsitellä myös toivoa antavia uutisia, eli sitä, mitä asialle voidaan tehdä.

”Ryhdytään toimeen yhdessä”

Ilmastohaaste on totista totta, valitettavasti. Monia varmasti pelottaa, ärsyttää ja kyllästyttääkin, ja homma tuntuu kohtuuttoman vaikealta. Mutta hei, jos kerran elämme ihmiskunnan ratkaisevia vuosikymmeniä, niin eikö toisaalta ole huikeaa päästä olemaan osa ratkaisua? Katsotaan asiaa silmiin ja ryhdytään toimeen, yhdessä. Samalla ollaan vahvasti niin lasten kuin aikuistenkin hyvinvoinnin asialla. Apua ilmastokasvatukseen löytyy koko ajan enemmän.

Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus

”Tarvitaan tietoa, luovuutta ja mielikuvitusta”

Minna Mannert Plan International Suomi -järjestöstä sanoo videoviestissään, että koulun tehtävä on antaa tietoa ilmastonmuutoksesta sekä ruokkia oppilaiden luovuutta ja mielikuvitusta. Niitä tarvitaan viheliäisen ilmasto-ongelman ratkaisemisessa – nyt ja tulevaisuudessa.

”Ilmastonmuutos ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen kuuluvat opetussuunnitelmaan”

Ilmastonmuutos on vahvasti mukana perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja opettajat käsittelevät sitä osana opetussuunnitelman mukaista opetusta, toteaa OAJ:ssä kehityspäällikkönä toimiva Jaakko Salo videoviestissään. Ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä käsitellään opetussuunnitelman mukaan suurimmassa osassa oppiaineita, mutta ilmastonmuutos ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen on opetussuunnitelmassa myös laajempi koko perusopetuksen läpäisevä teema. Salo kiteyttääkin, että opettajat voivat varmoin mielin käsitellä aihetta opetussuunnitelmaan tukeutuen.

”Ilmastonmuutoksen vastainen työ voi aidosti parantaa elämänlaatua”

Satu Jovero toimii kouluttajana Suomen ympäristöopisto SYKLIssä. Hän kertoo videolla, että ihmiset ovat selvinneet mitä ihmeellisimmistä haasteista yhteistyökykynsä ansiosta. Ilmastonmuutos asettaa meille taas uudenlaisen haasteen. Sadun mukaan hyvä uutinen on kuitenkin se, että meillä on jo kaikki tarvittava tieto ja mahdollisuudet ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Pitäisi vain ryhtyä hommiin.

Satu uskoo siihen, että ilmastonmuutoksen vastainen työ voi aidosti parantaa ihmisten elämänlaatua. Se voi tuoda ihmiset yhteen ja antaa merkityksellistä tekemistä. Siksi hän kouluttaa ympäristökasvattajia.

”Ilmastonmuutoksen opettamiseen tarvitaan koko koulua”

Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori WWF Suomesta sanoo videolla, että koska ilmastonmuutos on niin monimutkainen asia, sen opettamiseen tarvitaan kaikkia aineita ja koko koulua. Jokainen opettaja voikin pohtia omalta kohdaltaan, mikä näkökulma ilmastonmuutokseen istuu juuri hänen oppiaineeseensa.

”Ilmastokriisin kohtaaminen ja ratkaiseminen yhdessä antaa meille selvän kasvatustavoitteen”

Ahti Tolvanen on Al Goren perustaman The Climate Reality Project -järjestön kouluttama ilmastolähettiläs – Climate Reality Leader. Hän puhuu videolla siitä, että ilmastokriisi vaatii yhteiseen toimintaan ryhtymistä, mikä on myös henkisesti tärkeää. Kun opettajat paneutuvat ja perehtyvät asiaan, Ahti uskoo lastenkin innostuvan. Onhan loppujen lopuksi kysymys heidän omasta tulevaisuudestaan.

Ilmastokriisin kohtaaminen ja sen ratkaiseminen yhdessä yhteiskuntina ja ihmiskuntana antaa meille selvän yhteisen kasvatustavoitteen, minkä Ahti toivoo myös innostavan ja motivoivan lapsia koulunkäyntiin entistä enemmän.

Tahdotko mukaan muuttamaan maailmaa Al Goren jalanjäljissä? Kolmipäiväisiä Climate Reality Leader -koulutuksia järjestetään säännöllisesti eri puolilla maailmaa. Lisätietoa koulutuksista.

”Opettajat ovat tulevaisuuden tekijöitä”

Eeva Mäkelä Opinkirjosta kertoo videolla, että hänelle opettajat ovat ensisijassa tulevaisuuden tekijöitä. Peruskoulussa opettajilla on ainutlaatuinen mahdollisuus kohdata koko ikäluokka ja vaikuttaa lapsiin ja nuoriin opetuksellaan, mutta ennen muuta omalla esimerkillään.