Ilmastokirjon Suora linja
Ilmastokirjo » Etusivun osiot » Ilmastokirjon Suora linja

Ilmastokirjon Suora linja

Kysy ja vaikuta

Ilmastonmuutos on monipuolinen aihe ja liittyy koulun useimpiin oppiaineisiin. Siksi se voi herättää monia kysymyksiä, joihin oppimateriaalit eivät suoraan tarjoa vastauksia. Tilastoja, informaatiota ja dataa on paljon, eikä sitä aina ole helppoa tulkita. Ilmastokirjo auttaa ja hankkii kysymyksiin asiantuntijan vastauksen.

Katso jo esitetyt kysymykset ja mielipiteet

Kysykää ilmastonmuutoksesta – me hankimme vastaukset

Ilmastokirjo-hanke tukee tiedonhankintaa ja uuden opetussuunnitelman tavoitteita tarjoamalla selkeitä ja ikätasoisia vastauksia vaikeisiinkin kysymyksiin. Tuotamme koulun käyttöön ajankohtaista tietoa suoraan asiantuntijoilta.

Vaikuttakaa päättäjiin – me viemme viestin perille ja hankimme palautteen

Kysymysten lisäksi oppilaat voivat esittää aloitteita, ehdotuksia ja vaatimuksiakin eri alojen päättäjille. Myös oppilaiden kannanottoihin hankimme vastauksen ja palautteen.

Kysymysten, ehdotusten ja mielipiteiden muotoa tai sisältöä ei ole tarkoin rajattu. Kokoava teema on ilmastonmuutos ja sen hillintä. Napakat ja poleemisetkin lähestymistavat ovat sallittuja.

Mahdollisia kysymysten ja kannanottojen aiheita

 • politiikka ja päättäjät
 • yritykset
 • ruokavalio
 • omat valinnat
 • järjestöt
 • valtion toimenpiteet
 • kunnat
 • oma koulu
 • ilmastonmuutoksen syyt
 • ilmastonmuutoksen hillintä
 • tutkimus
 • luvut
 • mielipiteet
 • vaatimukset
 • lait
 • kansainvälinen päätöksenteko
 • tulevaisuus
 • sopimukset
 • liikenne
 • energia
 • ruoka ja maatalous
 • kulutus
 • matkustaminen

Miten Ilmastokirjon Suora linja toimii?

Kysymykset voivat liittyä kouluopetuksessa esiin tuleviin teemoihin, tai aiheeseen voidaan ensin virittäytyä tarjolla olevien aineistojen avulla. Aiheeseen virittäytymiseen sopivat esimerkiksi Ilmastokirjon Open työkalupakkiin kootut materiaalit ja Ilmastokirjon omat taustamateriaalit.

Mielipiteiden, omien kysymysten tai aloitteiden teksti voidaan valmistaa oppilaiden kanssa, ja aloitteet ja kysymykset lähetetään Ilmastokirjoon sähköpostitse. Sähköposti: suoralinja(at)opinkirjo.fi

Ilmastokirjo etsii asiantuntijan ja huolehtii vastauksen hankkimisesta. Aloitteet, ehdotukset ja ideat toimitetaan juuri oikealle toimijalle, joka antaa niistä kommenttinsa ja mahdollisen jatkoehdotuksen.

Keskustelu voi jatkua vastauksen perusteella. Ilmastokirjo fasilitoi myös jatkokeskustelut.

Ilmastokirjo voi myös järjestää asiantuntijoiden ja/tai päättäjien kanssa digitaalisen tapaamisen, johon vaikka koko luokka tai rajatumpi ryhmä voi osallistua.

Toimi näin:

Kysymyksen tai kirjeen lähettäminen Ilmastokirjon Suoralle linjalle

Miten päästä alkuun?

Ilmastokirjon Open työkalupakkiin on koottu verkossa avoimesti tarjolla olevia vinkkejä ja sisältöjä ilmastonmuutosteeman työstämiseen. Lisää taustaa ja lähtökohtia keskusteluun tarjoavat Ilmastokirjon itse tuottamat materiaalit.

Ilmastokirjon aineistot johdattavat temaattisesti ilmastonmuutoksen kysymyksiin. Muun muassa elintarvikkeiden tuotannon sekä ruokavalion ja kulutuksen osalta tarjolla on myös laajempi tietopaketti. Lisäksi tarjolla on tiivis yhteenveto ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnästä. Aineistot löydät täältä.

Kysymysten ja aloitteiden työstäminen luokassa

Jakakaa luokka esimerkiksi ryhmiin tai keskustelkaa koko luokan kesken siitä, mikä juuri teitä mietityttää, kiinnostaa tai vaikka huolestuttaa.

Onko teillä esimerkiksi ehdotus tai aloite? Haluatteko kysyä päättäjältä, missä ilmastopäätökset viipyvät? Olisiko teillä hyvä ehdotus kasvisruokatuotteeksi? Onko jokin ilmastonmuutokseen liittyvä asia sellainen, josta haluaisitte lisätietoa?

Sitten vain lähetätte kysymyksenne tai aloitteenne Ilmastokirjoon. Ilmastokirjo huolehtii vastauksen hankkimisesta. Vastaus voidaan käsitellä oppilaiden kanssa yhdessä – ja tehdä uusi kysymys!

Vaikuta päättäjään – kirjoita kirje, vaatimus tai ehdotus

Oppilaat voivat kirjoittaa päättäjille myös kirjeitä. Kirjeiden muotoa tai aihetta ei ole ennalta rajattu. Lapset ja nuoret voivat vapaasti käyttää omaa ääntään.

Lähettäkää kirje sähköpostitse Ilmastokirjoon. Jos saamme lähettäjältä luvan, julkaisemme kirjeitä ja vastauksia Ilmastokirjon sivuilla muiden luokkien ja oppilaiden innostamiseksi ja keskustelun herättämiseksi. Kirjeet julkaistaan aina nimettöminä, ellei lähettäjä toisin toivo. Kirjeiden perusteella voimme kehittää hanketta, koostaa katsauksia oppilaiden ilmastoajatuksista ja esittää haasteita päättäjille.

Keneltä voi kysyä ja kenelle voi lähettää kirjeen?

Kaikilta ilmastonmuutokseen vaikuttavilta toimijoilta voi kysyä ja kaikille voi lähettää kirjeen. Ilmastokirjo huolehtii oikean tahon tavoittamisesta.

Esimerkkejä kysymyksen aiheista ja tahoista, joita tavoitamme
  • Kaupan keskusliike: Ruoan hiilijalanjälki, kulutus, uudet kasvipohjaiset tuotteet
  • Elintarvikelan suuri toimija: Lihan ja maidon hiilijalanjälki, hiilineutraalius
  • Poliitikot ja päättäjät: Millä eri tasoilla asioista päätetään, mitä päätöksiä pitäisi tehdä?
  • Ympäristöjärjestöt: Miten ilmastoasioihin vaikutetaan, miten pääsee mukaan?
  • Tutkijat: Ilmastonmuutoksen syyt, seuraukset ja hillintä
  • Yrityspäättäjät: Miten yritykset kantavat ilmastovastuuta?
  • Virkamiehet ja vaikka kaupunginjohtaja: Me ehdotamme…
  • Media: Miten ilmastonmuutoksesta uutisoidaan?

 

Kysymykset ja vastaukset. Mielipiteet ja palaute.

Tässä julkaisemme lähetettyjä kysymyksiä ja vastauksia sekä niiden perusteella käytyä keskustelua.